NAŠE POSLANSTVO

 

Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije se razvija v visoko kakovostno organizacijo, ki bo predstavljala center civilnega letalstva v Republiki Sloveniji in širše. Glavni in najpomembnejši osnovni cilj je doseganje nadpovprečnih rezultatov na vseh področjih njenega delovanja. Primarno je osredotočena na varnost civilnega letalstva, ob tem pa zagotavlja pogoje za stalen razvoj civilnega letalstva v Republiki Sloveniji, podpira domačo letalsko industrijo ter razvoj športnega letalstva ob upoštevanju vseh zahtev letalske varnosti. 

Rdeča nit vseh aktivnosti je zagotavljanje ustreznega nadzora z zadostnim številom strokovno usposobljenih in kompetentnih ljudi ter zaščita javnega interesa, ki ga na področju civilnega letalstva predstavlja varen, reden in nemoten zračni promet.

 

OBVESTILA

 

 

AIRBERLIN V STEČAJU

Spoštovani,

Vse stranke letalske družbe AIRBERLIN, ki jih je kakorkoli prizadel njihov stečaj obveščamo, da Javna agencija za civilno letalstvo RS ni pristojna za reševanje nastalih situacij v zvezi s stečajem omenjene letalske družbe.

Za reševanje nastale situacije se obrnite na spodnji kontakt letalske družbe:

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG
Saatwinkler Damm 42-43
13627 Berlin

Tel: +49 30 3434-5403
Mobil: +49 172 1402 070


Anne-Claudia.Wiese(at)airberlin.com
http://www.airberlin.com

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODPOVEDI LETOV LETALSKE DRUŽBE RYANAIR

Spoštovani.

Potnikom, ki so jih prizadele množične odpovedi letov letalske družbe Ryanair, priporočamo, da redno spremljajo objave glede reševanja pravic potnikov na spletni strani irskega nacionalnega izvršilnega organa (Commission for Aviation Regulation) https://www.aviationreg.ie/news/update-on-ryanair-cancellations.808.html

Na omenjeni spletni strani lahko najdete tudi ostale koristne informacije, ki vam bodo koristile pri uveljavljanju vaši pravic nasproti letalski družbi Ryanair.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONARCH AIRLAINES Z 2. OKTOBROM ODŠEL V STEČAJ

Spoštovani.

Vse stranke letalske družbe MONARCH AIRLAINES, ki jih je kakorkoli prizadel njihov stečaj obveščamo, da Javna agencija za civilno letalstvo RS ni pristojna za reševanje nastalih situacij v zvezi s stečajem omenjene letalske družbe.

Za reševanje nastale situacije vas prosimo, da se obrnete na Tržni inšpektorat Republike Slovenije oz. če imate do omenjene letalske družbe kakršnokoli terjatev, le to lahko prijavite v stečajnem postopku, ki teče pred pristojnim sodiščem v Veliki Britaniji.

Priporočamo vam tudi, da spremljate obvestila na spletni strani Civil Aviation Authority Velike Britanije glede reševanja nastale situacije https://monarch.caa.co.uk/

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spoštovani.

Obveščamo vas, da je na Zavodu za zaposlovanje objavljen razpis za delovno mesto:

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II - M/Ž podroben opis pogojev in naloge.

Lep pozdrav.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODPOVEDI LETOV LETALSKE DRUŽBE RYANAIR

Spoštovani,

Vsi, ki ste prejeli obvestilo letalske družbe Ryanair o odpovedi leta se glede morebitnih vprašanj najprej obrnite direktno na letalsko družbo.

V kolikor v dveh mesecih ne boste prejeli odgovora letalske družbe nam prosim pošljite prijavo, ki jo dobite na naši spletni strani na povezavi, da bomo lahko ukrepali zoper letalskega prevoznika. Na omenjeni povezavi in povezavi Evropske komisije si lahko preberete kakšne so vaše pravice glede odpovedi leta in kakšen je postopek uveljavljanja vaših pravic.

V primeru velikega števila prijav kršitev družbe Ryanair vas prosimo za potrpežljivost in razumevanje, saj lahko postopki trajajo malce dalj časa.

Lep pozdrav.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spoštovani.

Obveščamo vas, da se 12. oktobra 2017 začnejo uporabljati spremembe in dopolnitve pravil letenja, kot  so bile določene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1185 z dne 20. julija 2016 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 923/2012 glede posodobitve in dopolnitve skupnih pravil letenja in operativnih določb v zvezi z navigacijskimi službami in postopki zračnega prometa (del C SERA) ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 730/2006.


Agencija poziva uporabnike zračnega prostora, lastnike oz. upravljavce zrakoplovov, izvajalce navigacijskih služb zračnega prometa, upravljavce aerodromov in osebje na zemlji, ki je vključeno v operacije zrakoplovov k preučitvi in ustrezni implementaciji zahtev, ki se jih zadevajo.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu RS, št. 27, dne 02.06.2017 objavljena Operativno-tehnična zahteva za podaljšanje priporočene življenjske dobe batnih motorjev proizvajalca Lycoming in Continental.

(Omenjena OTZ, je zaradi nekaj sprememb nadomestila Operativno-tehnično zahtevo za podaljšanje priporočene življenjske dobe batnih motorjev proizvajalca Lycoming in Continental (Uradni list RS, št. 49/15)).

V skladu s 3. členom te operativno tehnične zahteve Javna agencija za civilno letalstvo RS objavlja (2 prilogi):

Priloga I: Tabela parametrov za spremljanje stanja motorja

Priloga II: Obrazec za beleženje parametrov motorja

   
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4375

Lep pozdrav.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Spoštovani.

Obveščamo vas, da so bile v Uradnem listu RS, št. 14, dne 24.03.2017, objavljene Spremembe in dopolnitve Certifikacijskih specifikacij za atestiranje ultralahkih motornih letal (stran 2007).

Povezava: https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ur/u2017014.pdf

Lep pozdrav.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Spoštovani.

Obveščamo Vas, da je Javna agencija za civilno letalstvo RS, sektor za plovnost, objavila naslednje mnenje o izdajanju spričeval o hrupu za ultralahke letalne naprave - ULN.

Potrdilo o meritvi hrupa iz Zvezne Republike Nemčije zadostuje za izdajo in podaljšanje dovoljenja za letenje ULN, skladno z drugim odstavkom 24. člena pravilnika o ULN.

Povezava:
http://www.caa.si/index.php?id=278&L=nnnwxcwxwzd

Ljubljana, 29.03.2017

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Obvestilo o določitvi lokalnih ukrepov 

Obveščamo vas, da je agencija sprejela LOKALNE UKREPE, na podlagi katerih se omogoči odstopanje od zahtev glede opremljenosti zrakoplovov z radijskimi postajami, ki  uporabljajo razmik med kanali 8,33 kHz

Na podlagi določenih lokalnih ukrepov bo agencija predlagala določitev izjeme od zahtev glede opremljenosti zrakoplovov z radijskimi postajami, ki  uporabljajo razmik med kanali 8,33 kHz, določenih v členu 4(5), členu 5(4) in členu 6(10) Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1079/2012 za VFR lete znotraj zračnega prostora razreda G in E in sicer do 31. 12. 2019.

Celotno obvestilo o določitvi lokalnih ukrepov je dostopno v priponki.

Ljubljana, 20.1.2017

 ANKETNI VPRAŠALNIK

Vabimo Vas, da izpolnite ANKETO o zadovoljstvu s storitvami Javne agencije za civilno letalstvo. 

KONTAKTNI PODATKI

JAVNA AGENCIJA ZA CIVILNO
LETALSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE

KOTNIKOVA ULICA 19a, SI-1000 LJUBLJANA

T: +386 1 244 66 00
F: +386 1 244 66 99
E: info(at)caa.si

Airlines banned within EU