TARIFE

Tarifa za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 38/17 in je začela veljati dne 15.07.2017.

Vrednost tarife je določena v točkah, vrednost točke od 15.07.2017 je 8 EUR.

Predlagatelj plača storitev iz te tarife v dobro Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, na podračun št.:

IBAN SI56 0110 0600 0036 204

odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, SWIFT BIC koda BSLJSI2X.

Tarifa se plačuje na osnovi prejetega sklepa o stroških, ki ga Agencija izda predlagatelju po vložitvi njegove vloge za izvedbo storitve.