INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

OSEBNA IZKAZNICA

NAZIV:Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije
SKRAJŠANI NAZIV:Agencija za civilno letalstvo
ANGLEŠKI NAZIV:Civil Aviation Agency
KRATICA:CAA
SEDEŽ:Ljubljana, Kotnikova ulica 19a
MATIČNA ŠTEVILKA:3933083000
DAVČNA ŠTEVILKA:62730436
ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:16586
ŠT. PODRAČUNA PRI UJP:  IBAN SI56 0110 0600 0036 204 SWIFT/BIC BSLJSI2X
 
TELEFONSKA ŠTEVILKA:+386 1 244 66 00, +386 1 244 66 01
ŠTEVILKA FAKSA:+386 1 244 66 99
ELEKTRONSKA POŠTA:info(at)caa.si
SPLETNA STRAN:www.caa.si
 
ODGOVORNA OSEBA:Rok Marolt, direktor

 

 

SVET AGENCIJE

PREDSEDNIK:                                        Franc Žmavc
                     
 
  
ČLANI:                                                     Aleksander Jože Štrukelj

                                                                dr. Maja Meško

                                                                Zdravko Stare

                                                                mag. Aleksander Čičerov