VAROVANJE

Delovno področje varovanja je opravljanje strokovnih nalog, ki se nanašajo na varovanja ter izvajanje stalnega in inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja letalstva na področju varovanja. Področje zajema tudi izdajo dovoljenj za gibanje in zadrževanje na javnih letališčih in v objektih navigacijskih služb zračnega prometa, odobritev varnostnih programov obratovalcev letališč, letalskih prevoznikov, reguliranih agentov, navigacijskih služb zračnega prometa in obratovalcev druge infrastrukture.

 

(potrjevanje varnostnih programov, stalni in inšpekcijski nadzor, dovoljenja za gibanje)