OVIRE

Delovno področje je opravljanje upravnih in strokovnih nalog v zvezi z določanjem posebnih pogojev pri gradnji letališč in ovir v zračnem prometu. Delovno področje pokriva tudi sodelovanje pri sistemskem planiranju s področja letališč in prostorskega planiranja in razvoja letališč, oziroma nadzora in usmerjanja razvoja državnih in občinskih prostorskih aktov glede medsebojnega odnosa letališča in drugih planskih celot v njihovi okolici.

 

(projektni pogoji, predhodno soglasje, zaznamovanje ovir, motnje v zračnem prometu)

 

Digitalni podatki terena in ovir - eTOD