ORGANIZACIJE

Uredbi Komisije (ES) št. 1321/2014 in Št. 748/2012 definirata pogoje za odobritev pooblaščenih organizacij za:

  • projektiranje letal in letalskih delov,
  • proizvodnjo letal in letalskih delov,
  • vodenje stalne plovnosti,
  • vzdrževanje letal in letalskih delov,
  • usposabljanje letalsko-tehničnega osebja.