PLOVNOST

Pri vodenju upravnega postopka za podaljševanje plovnosti je od tipskega certifikata zrakoplova odvisno katero zakonsko podlago se pri tem uporabi.

 

Za zrakoplove, ki imajo EASA tipski certifikat se izdaja spričevala o plovnosti izvaja skladno z Uredbo komisije (ES) št. 748/2012 z dne 03.08.2012

 

Za zrakoplove, ki imajo EASA tipski certifikat se podaljševanje izvaja skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1321/2014 z dne 26.11.2014

 

Za vse ostale zrakoplove se podaljševanje izvaja skladno z Zakonom o letalstvu ( Ur.l. RS št. 81/2010-UPB4)

 

Podrobnosti v zvezi s potrebno dokumentacijo za podaljševanje plovnosti ureja Pravilnik o plovnosti zrakoplov (Ur.l. RS, št. 39/2005, 79/2006, 102/2007).

 

 

Zaradi zagotavljanja varnosti v zračnem prometu je v javnem interesu, da je vzdrževanje zrakoplovov v skladu s predpisi in pregledno dokumentirano. Zaradi lažjega in hitrejšega ugotavljanja ustreznosti procesa vodenja plovnosti in procesa vzdrževanja letala je potrebno k vlogi priložiti tudi spodaj navedene dokumente, ki vsebujejo kratko obrazložitev.