- LETALA POSEBNE KATEGORIJE

Potrebna dokumentacija za podaljšanje veljavnosti

 

 

DOVOLJENJA ZA LETENJE

 

 

 

   1. VLOGA                                obrazec
   2. PLAČILO TARIFE                 znesek - Aneks II zrakoplov
   3. ZAVAROVALNA POLICA                         fotokopija listine
   4. POROČILO O TEHNIČNEM PREGLEDU                                obrazec
   5. SPISEK VGRAJENE OPREME                                obrazec
   6. POTRDILO O SPROSTITVI V UPORABO                         fotokopija listine
   7. SEZNAM DELOV Z OMEJENO DOBO                                obrazec
   8. DELOVNI NALOG                         fotokopija listine
   9. SEZNAM IN STATUS PTZ                                obrazec
   10. SEZNAM SERVISNIH BILTENOV                         fotokopija listine
   11. POROČILO O PRESKUSNEM LETU                                obrazec
   12. POROČILO O TEHTANJU                            skladno z "MM"