- LETALA SPLOŠNE KATEGORIJE

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PODALJŠANJE VELJAVNOSTI

 

POTRDILA O PREGLEDU PLOVNOSTI
/
NACIONALNEGA SPRIČEVALA O PLOVNOSTI

1. VLOGA

Vloga za izdajo Spričevala o plovnosti
/
Obr-2100-1

2. PLAČILO TARIFE

znesek

3. ZAVAROVALNA POLICA

fotokopija listine

4. POROČILO O TEHNIČNEM PREGLEDU

Obr-2102-3

5. SPISEK VGRAJENE OPREME

Obr-2102-7

6. POTRDILO O SPROSTITVI V UPORABO

fotokopija listine

7. SEZNAM DELOV Z OMEJENO DOBO

obrazec

8. DELOVNI NALOG

fotokopija listine

9. SEZNAM IN STATUS PTZ

obrazec

10. SEZNAM SERVISNIH BILTENOV

fotokopija listine

11. POROČILO O PREIZKUSNEM LETU

Obr-2103-1 Enomotorno letalo

Obr-2103-2 Dvomotorno letalo

12. POROČILO O TEHTANJU

skladno z "MM"

13. POTRDILO O REGISTRACIJI ELT / PLB

Postopek registracije ELT/PLB