- PROIZVODNJA - DEL 21.F

Agencija lahko odobri proizvodnjo v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1702/2003, Del 21.F, ko je zagotovljeno naslednje:

 1. Prosilec namerava izdelovati dele, naprave in/ali materiale, ki so namenjeni za uporabo v letalstvu, oz. za zračno plovbo, kot dele tipsko certificiranih produktov (izključeni so simulatorji, zemeljska oprema in orodje).

 2. Agencija ugotovi, da bi bila uporaba Dela 21.G neprimerna in je zato aplikativen Del 21.F. Razlika med obema vrstama organizacije je v obvladovanju kakovosti. Obstajajo primeri, ko sistem kakovosti, ki zajema neodvisen nadzor in stalno notranjo presojo podjetja, ni smiselen ali izvedljiv. Pri odločitvi o primernosti uporabe Dela 21.F lahko pristojni organ upošteva enega ali več kriterijev, kot sledi:
 • v podjetju ni serijske proizvodnje,
 • proizvodnja je redka, oz. občasna,
 • proizvodnja majhnega obsega,
 • tehnologija izdelave je enostavna in omogoča učinkovit nadzor med samim procesom izdelave,
 • podjetje je zelo majhna organizacija.

Izjava o soglasju se izda za omejen čas in ne presega obdobja enega leta.


Izdaja izjave o soglasju

Za izdajo izjave o soglasju na Agencijo potrebno poslati:

Vsebina priročnika

Priročnik mora vsebovati vsaj:

 1. izjavo prosilca o zavezanosti, da bo deloval v skladu z:

  1.1.  zahtevami definiranimi v Delu 21.F,
  1.2.  postopki definiranimi v priročniku in navedeni dokumentaciji,
  1.3.  vsako odločbo ali drugim pravnim aktom izdano v zvezi z opravljanjem poslovne aktivnosti ( izjava o zakonitosti )

 2. izjavo prosilca, da potrjuje skladnost priročnika z zahtevami, definiranimi v Delu 21, Oddelku  A, Poddelu F.
 3. naloge, pristojnosti in odgovornosti odgovornega osebja (accountable personnel)
 4. organizacijsko shemo
 5. opis sredstev in človeških virov z navedbo kriterija za kvalifikacijo,
 6. opis prostorov in opreme,
 7. opis področij dela, postopkov in tehnik v proizvodnji s sklicevanjem na listi zmožnosti. ( Opis predmetov, ki se jih namerava izdelovati, vključno s številom proizvedenih predmetov in številom dobav ),
 8. opis postopka sodelovanja s pristojnim organom v skladu s točko 21A.125(c),
 9. opis  načina komunikacije in podpore nosilcu odobritve projekta (dizajna) v skladu s točko 21A.125(c),
 10. dopolnila priročnika,
 11. opis sistema kontrole ( vključno s testiranjem zrakoplovov, motorjev in propelerjev) in postopkov pri sistemu kontrole proizvodnje.
 12. spisek dobaviteljev,
 13. izdaja izjave o skladnosti in kontrola pristojnega organa o njeni veljavnosti.