- IZOBRAŽEVANJE - DEL 147

Organizacije, potrjene po Del 147, Priloge IV Uredbe Komisije (ES) št. 1321/2014 izvajajo usposabljanja tehničnega osebja za vzdrževanje zrakoplovov za izdajo licenc, izdanih v skladu z zahtevami Dela 66, Priloge III Uredbe Komisije (ES) št. 1321/2014. Omenjene organizacije lahko glede na obseg svoje odobritve izvajajo osnovna usposabljanja in/ali usposabljanja za tipe zrakoplovov.

Organizacije lahko izvajajo osnovna usposabljanja za naslednje kategorije:

Kategorija A: Potrditveni mehanik linijskega vzdrževanja,
Kategorija B1: Potrditveni tehnik baznega vzdrževanja
Kategorija B2: Potrditveni tehnik baznega vzdrževanja
kategorija B3: Potrditveni tehnik baznega vzdrževanja

Kategoriji A in B1 se delita v podkategorije:

A1, B1.1 – letala s turbinskimi motorji,
A2, B1.2 – letala z batnimi motorji,
A3, B1.3 – helikopterji s turbinskimi motorji,
A4, B1.4. – helikopterju z batnim motorjem.

Kategorija B3 je namenjena vzdrževanju letal za letal za batnim motorjem, katerih kabina ni pod tlakom, z 2000 kg MTOM in manj.

Kategorija B2 je namenjena vzdrževanju električnih sistemov in avionike.

Analiza potreb po usposabljanju

Prvega avgusta 2013 je potekel rok za zaključek osnovnih usposabljanj in usposabljanj za tip letala, ki niso v skladu s spremembami zakonodaje na tem področju. Spremembe so bile objavljene v Uredbi Komisije (EU) št. 1149/2011 z dne 21. oktobra 2011.

Spremenjena Uredba Komisije (EU) 2042/2003 v tretjem členu dodatka 3, priloge III (Del 66) zahteva določitev trajanja in vsebine tečaja za tip letala z analizo potreb po usposabljanu. Za ohranitev privilegija skladno z drugo alinejo prvega odstavka člena 147.A.147(a) priloge IV (Del 147) je potrebno za vsa odobrena usposabljanja za tipe letal izvesti analizo potreb po usposabljanju (Training Needs Analysis - TNA).

Za pomoč pri izdelavi analize potreb po usposabljanju je na voljo kontolna lista, s pomočjo katere bo Agencija preverjala skladnost izvedene analize. Kontrolna lista je bila izdelana na podlagi nekaterih objavljenih metod in dopolnjena z zahtevami iz ustreznega materialnega predpisa.

Priročnik in zahteve za osebje

Za vrednotenje proročnika izobraževalne organizacije za vzdrževanje zrakoplovov (MTOE) se uporablja kontrolna lista, ki v prilogi vsebuje zahteve za inštruktorje, nadzornike in ocenjevalce.

Vzorec za izdelavo priročnika izobraževalne organizacije najdete tudi na spletni strani EASE, objavljamo pa ga tudi na tej povezavi.


Izdaja potrdila izobraževalne organizacije

Za izdajo potrdila izobraževalne organizacije mora prosilec poslati:

Sprememba potrdila izobraževalne organizacije

Za spremembo potrdila izobraževalne organizacije mora prosilec poslati: