- VZDRŽEVANJE - DEL 145

Vzdrževalna organizacija potrjena po Delu 145,  Priloge II, UREDBE KOMISIJE (ES) št. 2042/2003, (uradno prečiščeno besedilo v angleškem jeziku) je lahko pooblaščena za vzdrževanje velikih zrakoplovov, zrakoplovov, ki se uporabljajo za komercialni letalski prevoz, in za vzdrževanje njihovih komponent.


Izdaja potrdila vzdrževalni organizaciji

Za začetek postopka izdaje potrdila vzdrževalni organizaciji je potrebno Agenciji poslati:

Sprememba potrdila vzdrževalni organizaciji

Za začetek postopka spremembe potrdila vzdrževalni organizaciji je potrebno agenciji poslati:

Priročnik vzdrževalne organizacije (MOE)

Vzdrževalna organizacija potrjena po Delu 145 mora zagotoviti priročnik vzdrževalne, ki vsebuje vsaj naslednje informacije:

 1. izjavo, ki jo je podpisal odgovorni vodja in potrjuje, da priročnik vzdrževalne organizacije in priročniki s tem v zvezi, na katere se sklicuje, opredeljujejo skladnost organizacije s tem delom in se bodo izpolnjevali ob vsakem času. Kadar odgovorni poslovodni delavec ni glavni direktor organizacije, potem glavni direktor sopodpiše izjavo,
 2. politiko kakovosti in varnosti organizacije kot opredeljeno v 145.A.65,
 3. naziv(i) in ime(na) oseb, imenovanih po 145.A.30(b),
 4. dolžnosti in odgovornosti oseb, imenovanih po 145.A.30(b), vključno z zadevami, na katerih lahko v imenu organizacije delajo neposredno s pristojnim organom,
 5. organizacijski diagram, ki kaže ustrezne verige odgovornosti med osebami, imenovanimi po 145.A.30(b),
 6. seznam potrditvenega osebja ter podpornega osebja B1 in B2,
 7. splošen opis virov delovne sile,
 8. splošen opis zmogljivosti, ki se nahajajo na vsakem naslovu, opredeljenem v potrdilu o odobritvi organizacije,
 9. specifikacija obsega dela organizacije, ki se nanaša na obseg odobritve,
 10. postopke obveščanja iz 145.A.85 za organizacijske spremembe,
 11. postopek za spremembo priročnika vzdrževalne organizacije,
 12. postopki in sistem kakovosti, ki jih je organizacija določila po 145.A.25 do 145.A.90,
 13. seznam komercialnih operatorjev, kje ustreza, ki jim organizacija zagotavlja storitve vzdrževanja zrakoplova,
 14. seznam organizacij podizvajalk, ko to ustreza, kot je opredeljeno v 145.A.75(b),
 15. ustrezno seznam lokacij za linijsko vzdrževanje, kot je opredeljeno v 145.A.75(d),
 16. ustrezen seznam organizacij, s katerimi je bila sklenjena pogodba.

Izobraževanje in usposabljanje osebja na področju neporušitvenih preiskav
(NDT–Non Destructive Testing)

 

Pooblaščene organizacije za vzdrževanje zrakoplovov katere imajo pooblastilo D1 – Neporušitvene preiskave (NDT), morajo osebje, ki izvaja neporušitvene preiskave, izobraževati in usposabljati v skladu z zahtevami Javne agencije za civilno letalstvo (CAA) in nacionalnega odbora za neporušitvene preiskave (NANDTB). Ker Slovenija nima lastnega nacionalnega odbora za NDT preiskave, je CAA izbralo članstvo v Angleškem nacionalnem odboru za neporušitvene preiskave (UK NANDTB), priznanega s strani EASA.

 

Članstvo v nacionalnem odboru za NDT preiskave je zahteva Evropske uredbe 2042/2003, PART-145, AMC 145.A.30.(f).4. Osnovna zahteva članstva je, da se NDT osebje usposablja in certificira v ustanovah potrjenih s strani izbranega nacionalnega odbora za NDT preiskave OAQS2.