- IZPIS IZ REGISTRA ZRAKOPLOVOV

Postopek izpisa iz registra se začne, ko je vloga za izpis iz registra pravilno vložena in je plačana upravna taksa. K vlogi je potrebno priložiti predpisano dokumentacijo. Če vloga ni popolna, Agencija stranko pisno pozove k dopolnitvi vloge. Če vložnik v določenem roku vloge ne dopolni, se vloga zavrže.

 

Za izpis zrakoplova iz registra je potrebna sledeča dokumentacija:

  • vloga za izpis iz registra in plačilo tarife,
  • če je zrakoplov uničen ali je postal trajno neuporaben - dokazilo (zapisnik komisije o nesreči oz. zapisnik komisije, da je zrakoplov neuporaben),
  • če je zrakoplov prodan v tujino - dokazilo (kopija računa ali kupoprodajne pogodbe),
  • izjava prodajalca oz. kupca, da je iz zrakoplova izbrisal registrske oznake in znake državne pripadnosti.

 

Vrniti morate originalne dokumente "Spričevalo o plovnosti" in "Potrdilo o vpisu v register".