- PRODAJA ZRAKOPLOVA V TUJINO

V kolikor lastnik ali proizvajalec prodaja zrakoplov v tujino, mora vložiti vlogo za izdajo potrdila o izbrisu/nevpisanosti v register in plačati tarifo.