- REZERVACIJA REGISTRSKE OZNAKE

Novi lastnik ali uporabnik lahko rezervira registrsko oznako za zrakoplov preden vloži vlogo za vpis v register, če registrsko oznako potrebuje za barvanje registrske oznake pri nakupu novega zrakoplova, zaradi zavarovanja oz. zaradi pridobitve radijske postaje. V tem primeru vloži pri Agenciji vlogo za rezervacijo registrske oznake in plača upravno takso.

 

Vloga mora vsebovati podatke o lastniku ter o zrakoplovu (proizvajalec, tip, serijska številka) ter razlog za izdajo. Agencija nato izda potrdilo o rezervaciji registrske oznake. Agencija mu izda potrdilo (certifikat), če je bila vloga z dokumentacijo pravilno vložena.

 

Za rezervacijo registrske oznake za zrakoplov: