- SPREMEMBA LASTNIŠTVA IN OSTALO

Postopki v zadevi spremembe lastništva zrakoplova, vpisa uporabnika, vpisa materialno pravnega razmerja, pridobitve izpiska iz lastninskega in bremenskega lista

 

Postopki se pričnejo, ko je vloga pravilno vložena, plačana upravna taksa ter priloženi vsi zahtevani dokumenti.

 

Za spremembo lastništva zrakoplova je potrebna sledeča dokumentacija:

  • vloga za spremembo lastništva in plačilo tarife,
  • sklep okrajnega (krajevno pristojnega) sodišča o spremembi lastništva,
    kopija kupoprodajne pogodbe oz. računa,
  • primopredajni zapisnik podpisan od obeh strank,
  • potrdilo o državljanstvu, oziroma osebni dokumnet, če je novi lastnik fizična oseba, oz. potrdilo o vpisu firme ali društva v sodni register firm oz. register društev, če gre za pravno osebo,
  • vrniti originalni dokument Potrdilo o vpisu v register.

Za vpis uporabnika v register zrakoplovov je potrebna sledeča dokumentacija:

  • vloga za vpis uporabnika in plačilo tarife,
  • pogodba o uporabništvu, ki je notarsko overjena,
  • potrdilo o državljanstvu, oziroma osebni dokumnet, če je novi lastnik fizična oseba, oz. potrdilo o vpisu firme ali društva v sodni register firm oz. register društev, če gre za pravno osebo.

Za spremembo podatkov o lastniku/uporabniku zrakoplova je potrebna sledeča dokumentacija:


Za vpis materialno pravnega razmerja v bremenski list registra zrakoplovov za lastnika oz. uporabnika je potrebna sledeča dokumentacija:


Za izpisek iz lastninskega in bremenskega lista je potrebna sledeča dokumentacija: