PILOTI LETAL

Na povezavi PRIROČNIK ZA IZPRAŠEVALCE / FE MANUAL se nahajajo navodila za izpraševalce pilotov letal in helikopterjev za izvajanje preizkusov praktične usposobljenosti, preverjanj strokovnosti ali ocenjevanje usposobljenosti po Delu-FCL.

Razni priročniki s področja so na voljo v meniju PUBLIKACIJE / LICENCIRANJE PILOTOV.

Examiner Differences Document

Information for non-Slovenian examiners – Examiner Differences Document

Proceeding from implementing rule FCL.1015 of the Regulation (EU) No. 245/2014 (amending Regulation (EU) No. 1178/2011) new procedure is implemented concerning foreign examiner (i.e. Non-Slovenian) practicing skill tests, proficiency checks and assessments of competence to pilots whose issuing Authority is Civil Aviation Agency of the Republic of Slovenia.

EASA (Rulemaking Directorate) issued Examiner Differences Document combining FCL.1015 requirements of all Members States to one comprehensive briefing material.

Examiner Differences Document is available on EASA webpage: >>LINK

Please be advised to use the latest revision of Examiner Differences Document (see the first page, i.e. Version 02-2014).

On every application form for revalidation or renewal of ratings there is a declaration incorporated under "Final Report - completed by examiner" (page 3 or 4 on each form).

For skill tests a designation procedure applies.

Please read Examiner Differences Document accurately - Slovenian procedures are published under 3.28.

Splošni obrazci
Pridobitev licenc (LAPL, PPL, CPL, ATPL, MPL)
Pridobitev, podaljšanje, obnova ratinga za instrumentalno letenje
Pridobitev, podaljšanje, obnova ratinga za razred ali tip letala
Pridobitev dodatnih ratingov
Pridobitev, podaljšanje, obnova inštruktorskih potrdil
Pridobitev, podaljšanje, obnova potrdil inštruktorja za tip letala
Pooblastilo izpraševalca (FE)

SPLOŠNI OBRAZCI
GENERAL FORMS

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Prijava na teoretični del izpita za ATPL/CPL/PPL/IR
Application for theoretical examination for ATPL/CPL/PPL/IR
FCL.APL-000056VER01
5 AUG 2015
Vloga za zamenjavo licence iz JAR-FCL v Part-FCL
Application form for conversion from JAR-FCL to Part-FCL
FCL.APL-000024VER01 
7 JAN 2013
Vloga za zamenjavo iz nacionalne licence v Part-FCL
Conversion from national licence to Part-FCL
FCL.APL-000057VER01
22 JUL 2013
Vloga za izdajo pooblastila – znanje angleškega jezika
Application form for language proficiency endorsement
FCL.APL-000073VER01
15 NOV 2012
Prijava na preverjanje znanja jezika in letalske frazeologije
Application for examination of  language proficiency and R/T
FCL.APL-000071VER01
15 NOV 2012
Vloga za validacijo poklicne pilotske licence
Application for validation professional of pilot licence
FCL.APL-000058VER01 
07 SEP 2017
Vloga za ponovno izdajo licence
Application form for reissue of licence
FCL.APL-000032VER01
7 JAN 2013
Prošnja za določitev tujega izpraševalca po Delu FCL
Applicatioin for nomination of foreign Part-FCL examiner
OBR.FCL.029-Foreign ExaminerREV01
25 APR 2014
Prošnja za določitev izpraševalca (SLO)
Application for nomination of examiner (SLO)
FCL.APL-000059VER01
24 OCT 2014
Prošnja za ponovno izdajo FAA pilotske licence
Application for the reissue of the FAA pilot licence
FCL.APL-000060VER01
26 SEP 2013
Prošnja za odobritev izvedbe preverjanja strokovnosti (LPC) na letalu
Request for conducting proficiency check (LPC) on aircradt
FCL.APL-000061VER01
03 FEB 2015
Vloga za zamenjavo države izdaje licence
Application for change of state of licence issue
FCL.APL-000062

DECLARATION OF COMPLIANCE
VER01
27 MAY 2015
Vloga za izdajo licence tretje države v licenco po Delu FCL
Application for the issue of 3rd country licence to Part-FCL licence
FCL.APL-000063VER01
30 JUN 2016

Na vrh

PRIDOBITEV LICENC (LAPL, PPL, CPL, ATPL, MPL)

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Licenca lahkega zrakoplova - letalo - LAPL
Light aircraft pilot licence – aeroplane - LAPL
FCL.APL-000001VER01
21 SEP 2016
Licenca športnega pilota letala - PPL
Private pilot licence - PPL
FCL.APL-000002VER02
7 DEC 2017
Licenca poklicnega pilota letala - CPL
Commercial pilot licence - CPL
FCL.APL-000003VER01
30 MAY 2013
Licenca prometnega pilota letala - ATPL
Air transport pilot licence - ATPL
FCL-APL-000004VER01 
04 NOV 2013
Licenca pilota v veččlanski posadki - MPL
Multi-pilot licence - MPL
N/AN/A

Na vrh

PRIDOBITEV, PODALJŠANJE, OBNOVA RATINGA ZA INSTRUMENTALNO LETENJE

PRIDOBITEV RATINGA
ISSUE OF RATING

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Rating za instrumentalno letenje - IR/SE, IR/ME
Instrument rating - IR/SE, IR/ME
FCL.APL-000007VER01 
15 NOV 2012
Rating za instrumentalno letenje - IR/SE, IR/ME s PBN
Instrument ratinga - IR/SE, IR/ME with PBN
FCL.APL-157VER01
22 JAN 2018

PODALJŠANJE RATINGA
REVALIDATION

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Instrumetalni rating za eno-motorna letala - IR/SE, IR/ME
Instrument rating for single-engine aeroplanes - IR/SE, IR/ME
FCL.APL.000008VER01
20 JAN 2015

OBNOVA RATINGA
RENEWAL

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Instrumentalni rating (enočlanska letalska posadka) - IR(SPA)
Instrument rating (single pilot operation) - IR(SPA)
FCL.APL-000026VER01 
07 MAY 2013
Instrumentalni rating (veččlanska letalska posadka) - IR(MPA)
Instrument rating (multi-pilot) - IR(MPA)
FCL.APL-000027VER01 
07 MAY 2013

PRIZNAVANJE IR(A) 
CROSSCREDITING OF IR

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Poročilo o priznavanju IR(A)
IR(A) crosscredit report
FCL.APL.000090VER00
23 FEB 2017

Na vrh

PRIDOBITEV, PODALJŠANJE, OBNOVA RATINGA ZA RAZRED ALI TIP LETALA

PRIDOBITEV RATINGA
ISSUE OF RATING

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Rating za razred ali tip letala z enim pilotom - MEP(L), TMG, TR/SPA
Single-pilot class or type rating - MEP(L), TMG, TR/SPA
FCL.APL-000005VER01
22 AUG 2013
Rating za tip letala - TR MPA/SPA (kompleksno)
Type rating - TR MPA/SPA (complex)
FCL.APL-000006VER01
30 NOV 2012
-> Poročilo o opravljenem usposabljanju iz pristankov
-> Landing training report
FCL.APL-000091VER01
23 FEB 2017
Vloga za izbris omejitve ratinga na operatorja (ZFTT)
Application form for removal of restriction of rating on operator
FCL.APL-000028VER01 
29 NOV 2012
Rating za letenje nad morjem (SEA)
Seaplane rating (SEA)
FCL.APL-000066VER01
19 JAN 2016

PODALJŠANJE RATINGA
REVALIDATION OF RATING

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Rating za razred ali tip letala z enim pilotom - SEP, TMG, MEP, TR/SPA
Single pilot class or type rating - SEP, TMG, MEP, TR/SPA
FCL.APL-000008VER01
20 JAN 2015
Rating za razred ali tip letala z enim pilotom - CR, TR/SPA s PBN
Single pilot class or type rating - CR, TR/SPA with PBN
FCL.APL-158 (SI)
FCL.APL-158 (ENG)
VER01
23 JAN 2018
Rating za eno-motorni razred letala - na podlagi naleta - SEP - TMG
Single-engine class rating - flight experience - SEP - TMG
FCL.APL-000009
Kontrolna lista/Checklist
VER01
31 JUL 2013
Rating za tip letala - TR MPA/SPA (kompleksno)
Type rating - TR MPA/SPA (complex)
FCL.APL-000010VER01
17 APR 2014
Rating za tip letala - TR MPA/SPA (kompleksno) s PBN
Type rating - TR MPA/SPA (complex) with PBN
FCL.APL-156VER01
22 JAN 2018

OBNOVA RATINGA
RENEWAL OF RATING

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Rating za razred ali tip letala z enim pilotom - MEP(L), TMG, TR/SPA
Single-pilot class or type rating - MEP(L), TMG, TR/SPA
FCL.APL-000011VER01
28 SEP 2015
Rating za tip letala - TR MPA/SPA (kompleksno)
Type rating - TR MPA/SPA (complex)
FCL.APL-000012VER01
11 APR 2014

Na vrh

PRIDOBITEV DODATNIH RATINGOV

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Rating za akrobatsko letenje
Aerobatic rating
FCL.APL-000029VER01 
02 DEC 2012
Rating za vleko jadralnih letal
Sailplane towing rating
FCL.APL-000054VER01
08 MAY 2013
Rating za vleko oglasnih trakov
Banner towing rating
FCL.APL-000055VER01
08 MAY 2013
Rating za nočno letenje
Night rating
FCL.APL-000025VER01
19 FEB 2013

Na vrh

PRIDOBITEV, PODALJŠANJE, OBNOVA INŠTRUKTORSKIH POTRDIL

PRIDOBITEV POTRDILA
ISSUE OF CERTIFICATE

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Potrdilo inštruktorja letenja - FI(A) / CRI(A)
Flight instructor certificate - FI(A) / CRI(A)
FCL.APL-000013VER02
26 MAY 2017
Razširitev privilegijev potrdila inštruktorja - FI(A) - MEP, TR/SPA, TMG
Extension of privileges of Flight instructor certificate - FI(A) - MEP, TR/SPA, TMG
FCL.APL-000014VER01
04 MAY 2013
Razširitev privilegijev potrdila inštruktorja letenja CPL, NVFR, ACRO, TOW
Extension of privileges of Flight instructor certificate, CPL, NVFR, ACRO, TOW
FCL.APL-000015VER01
04 MAY 2013
Razširitev privilegija FI(A) na IR(A) in FI(A)
Extension of privileges of FI(A) on IR(A) and FI(A)
FCL.APL-000030VER01 
06 MAY 2013
Inštruktor za letenje na simulatorju SFI/MPA
Synthetic flight instructor SFI/MPA
FCL.APL-000064VER01
19 JAN 2016

PODALJŠANJE POTRDILA
REVALIDATION OF CERTIFICATE

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Potrdilo inštruktorja letenja FI(A)
Flight instructor certificate FI(A)
FCL.APL-000020VER01
24 MAR 2015
Inštruktor letenja za razred letala CRI(A)
Class rating instructor CRI(A)
FCL.APL-000021VER01
15 NOV 2012
Inštruktor letenja za inštrumentalno letenje
Intstrument rating instructor
N/AN/A

OBNOVA POTRDILA
RENEWAL OF CERTIFICATE

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Potrdilo inštruktorja letenja FI(A)
Flight instructor certificate FI(A)
FCL.APL-000020VER01
24 MAR 2015
Inštruktor letenja za razred letala CRI(A)
Class rating instructor CRI(A)
FCL.APL-000021VER01
15 NOV 2012
Inštruktor letenja za inštrumentalno letenje
Intstrument rating instructor
N/AN/A

Ocena usposaobljenosti za inštruktorje letenja (obvezna pri vsaki obnovi in pri vsakem drugem podaljšanju):
Assessment of competence (Mandatory on every renewal and every second revalidation):

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Ocena usposobljenosti
Assessment of competence
FCL.APL-000016VER01 
07 MAY 2013

Na vrh

PRIDOBITEV, PODALJŠANJE, OBNOVA POTRDIL INŠTRUKTORJA ZA TIP LETALA

PRIDOBITEV POTRDILA
ISSUE OF CERTIFICATE

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Inštruktor za kompleksni tip letala z enim pilotom (TRI/SPA)
Type rating instructor for single-pilot complex aeroplane (TRI/SPA)
FCL.APL-000018VER01
17 SEP 2013
Inštruktor za tip letala z več piloti (TRI/MPA)
Type rating instructor for multi-pilot aeroplane (TRI/MPA)
FCL.APL-000017VER01
24 FEB 2015
Vloga za razširitev privilegijev na drug tip letala
Extension of privileges to another type of aeroplane
FCL.APL-000019VER01
15 NOV 2012
Vloga za izdajo potrdila inštruktorja na podlagi licence tretje države
Application for issue of certificate on the basis of 3rd country licence
FCL.APL-000065VER01
30 NOV 2015

PODALJŠANJE POTRDILA
REVALIDATION OF CERTIFICATE

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Inštruktor za tip letala z več piloti TRI (SPA/MPA)
Type rating instructor for multi-pilot aeroplane TRI (SPA/MPA)
FCL.APL-000023VER01
17 SEP 2013
Inštruktor za letenje na simulatorju (SFI)
Synthetic flight instructor (SFI)
FCL.APL-000036VER01
24 JAN 2013

OBNOVA POTRDILA
RENEWAL OF CERTIFICATE

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Inštruktor za tip letala TRI (SPA/MPA)
Type rating instructor TRI (SPA/MPA)
FCL.APL-000022VER01 
15 NOV 2012

Ocena usposaobljenosti za inštruktorje letenja (obvezna pri vsaki obnovi in pri vsakem drugem podaljšanju):
Assessment of competence (Mandatory on every renewal and every second revalidation):

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Ocena usposobljenosti TRI/SFI
Assessment of competence TRI/SFI
FCL.APL-000035VER01
16 SEP 2013

Na vrh

PRIDOBITEV, PODALJŠANJE ALI OBNOVA POTRDILA IZPRAŠEVALCA

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Podaljšanje ali obnova potrdila izpraševlca
Revalidataion or renewal of Examiner Certificate
FCL.APL-000068VER01 
28 MAR 2013
Ocena usposobljenosti izpraševalca
Assessment of Competence of Examiner
FCL.APL-000069VER01 
28 MAR 2013
Vloga za pridobitev/razširitev potrdila izpraševalca
Application for issue/extension of examiner certificate
FCL.APL-000070VER01
27 SEP 2013

Na vrh