PILOTI HELIKOPTERJEV

Na povezavi PRIROČNIK ZA IZPRAŠEVALCE / FE MANUAL se nahajajo navodila za izpraševalce pilotov letal in helikopterjev za izvajanje preizkusov praktične usposobljenosti, preverjanj strokovnosti ali ocenjevanje usposobljenosti po Delu-FCL.

Razni priročniki s področja so na voljo v meniju PUBLIKACIJE / LICENCIRANJE PILOTOV.

Examiner Differences Document

Information for non-Slovenian examiners – Examiner Differences Document

Proceeding from implementing rule FCL.1015 of the Regulation (EU) No. 245/2014 (amending Regulation (EU) No. 1178/2011) new procedure is implemented concerning foreign examiner (i.e. Non-Slovenian) practicing skill tests, proficiency checks and assessments of competence to pilots whose issuing Authority is Civil Aviation Agency of the Republic of Slovenia.

EASA (Rulemaking Directorate) issued Examiner Differences Document combining FCL.1015 requirements of all Members States to one comprehensive briefing material.

Examiner Differences Document is available on EASA webpage: >>LINK

Please be advised to use the latest revision of Examiner Differences Document (see the first page, i.e. Version 02-2014).

On every application form for revalidation or renewal of ratings there is a declaration incorporated under "Final Report - completed by examiner").

For skill tests a designation procedure applies.

Please read Examiner Differences Document accurately - Slovenian procedures are published under 3.28.

Pridobitev licenc
Pridobitev, podaljšanje, obnova ratinga za tip
Pridobitev, podaljšanje, obnova ratinga za instrumentalno letenje
Pridobitev, podaljšanje, obnova inštruktorskih potrdil
Pridobitev, podaljšanje, obnova potrdil izpraševalca
Zamenjava in validacija licenc

PRIDOBITEV LICENC

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Prijava na teoretično preverjanjeOBR.FCL.071_Prijava_na_izpitREV00
5 AUG 2015
Prošnjo za določitev izpraševalca praktične usposobljenostiOBR.FCL.H-LICENCE-ISSUE-EXAMINER-DETERMINATIONREV01
17 JUL 2013
Vlogo za izdajo licence LAPL(H)OBR.FCL.H-LAPL-ISSUEREV00
15 NOV 2012
Vlogo za izdajo licence PPL(H)OBR.FCL.H-PPL-ISSUEREV01
07 MAR 2013
Vlogo za izdajo licence CPL(H) – šolanje po modularnem tečajuOBR.FCL.H-CPL.Mod-ISSUEREV00
15 NOV 2012
Vlogo za izdajo licence CPL(H) – šolanje po integralnem tečajuOBR.FCL.H-CPL.Int-ISSUEREV00
15 NOV 2012
Vlogo za izdajo licence ATPL(H)OBR.FCL.H-ATPL-ISSUEREV01
07 MAR 2013
Vloga za zamenjavo države izdaje licenceOBR.FCL.070-GEN-CHANGE-CA

DECLARATION OF COMPLIANCE
REV00
27 MAY 2015

Na vrh

PRIDOBITEV, PODALJŠANJE, OBNOVA RATINGA ZA TIP

Pridobitev ratinga za tip:

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Prošnjo za določitev izpraševalca praktične usposobljenosti za izdajo TROBR.FCL.H-TR-IR-ISSUE-EXAMINER-DETERMINATIONREV00
15 NOV 2012
Vloga za izdajo TR/SE/SP(H)OBR.FCL.H-TR-SE-SPH-ISSUEREV04
03 NOV 2014
Vloga za izdajo TR/ME/SP(H)OBR.FCL.H-TR-ME-SPH-ISSUEREV04
03 NOV 2014
Vloga za izdajo TR/ME/MP(H)OBR.FCL.H-TR-ME-MPH-ISSUEREV04
03 NOV 2014

Podaljšanje ratinga ta tip:

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Vloga za podaljšanje TR/SE/SP(H)OBR.FCL.H-TR-SE-SPH-REVALIDATIONREV04
04 NOV 2014
Vloga za podaljšanje TR/ME/SP(H)OBR.FCL.H-TR-ME-SPH-REVALIDATIONREV04
04 NOV 2014
Vloga za podaljšanje TR/ME/MP(H)OBR.FCL.H-TR-ME-MPH-REVALIDATIONREV04
04 NOV 2014
Vloga za podaljšanje TR/ME/MP in SP(H)OBR.FCL.H-TR-ME-M&SPH-REVALIDATIONREV04
04 NOV 2014

Obnova ratinga za tip:

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Prošnjo za določitev izpraševalca praktične usposobljenosti za obnovo TROBR.FCL.H-TR-IR-RENEWAL-EXAMINER-DETERMINATIONREV00
15 NOV 2012
Vloga za obnovo TR/SE/SP(H)OBR.FCL.H-TR-SE-SPH-RENEWALREV04
03 NOV 2014
Vloga za obnovo TR/ME/SP(H)OBR.FCL.H-TR-ME-SPH-RENEWALREV04
03 NOV 2014
Vloga za obnovo TR/ME/MP(H)OBR.FCL.H-TR-ME-MPH-RENEWALREV04
03 NOV 2014
Vloga za obnovo TR/ME/SP+MP(H)OBR.FCL.H-TR-ME-M&SPH-RENEWALREV04
03 NOV 2014

Na vrh

PRIDOBITEV, PODALJŠANJE, OBNOVA RATINGA ZA INSTRUMENTALNO LETENJE

Pridobitev ratinga:

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Prošnjo za določitev izpraševalca praktične usposobljenosti za izdajo IROBR.FCL.H-TR-IR-ISSUE-EXAMINER-DETERMINATIONREV00
15 NOV 2012
Vloga za izdajo IR(H)OBR.FCL.H-IR-ISSUEREV01
17 JUL 2013

Podaljšanje ratinga:

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Vloga za podaljšanje IR(H) na SE/SP(H)OBR.FCL.H-TR-SE-SPH-REVALIDATIONREV00
15 NOV 2012
Vloga za podaljšanje IR(H) na ME/SP(H)OBR.FCL.H-TR-ME-SPH-REVALIDATIONREV00
15 NOV 2012
Vloga za podaljšanje IR(H) na ME/MP(H)OBR.FCL.H-TR-ME-MPH-REVALIDATIONREV00
15 NOV 2012

Obnova ratinga:

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Prošnjo za določitev izpraševalca praktične usposobljenosti za obnovo TROBR.FCL.H-TR-IR-RENEWAL-EXAMINER-DETERMINATIONREV00
15 NOV 2012
Vloga za obnovo IR(H) na SE/SP(H)OBR.FCL.H-TR-SE-SPH-RENEWALREV00
15 NOV 2012
Vloga za obnovo IR(H) na ME/SP(H)OBR.FCL.H-TR-ME-SPH-RENEWALREV00
15 NOV 2012
Vloga za obnovo IR(H) na ME/MP(H)OBR.FCL.H-TR-ME-MPH-RENEWALREV00
15 NOV 2012

Na vrh

PRIDOBITEV, PODALJŠANJE, OBNOVA INŠTRUKTORSKIH POTRDIL

Pridobitev potrdila:

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Prošnjo za določitev izpraševalca praktične usposobljenosti za izdajo inštruktorskih potrdilOBR.FCL.H-TR-IR-INSTRUCTORS-EXEMINER-DETERMINATION
Vloga za izdajo inštruktorskega potrdilaOBR.FCL.H-Instructors-FI&TRI&IRI-ISSUEREV01 
17 JUL 2013

 Podaljšanje ali obnova potrdila:

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Vloga za podaljšanje ali obnovo inštruktorskega potrdilaOBR.FCL.H-Instructors-FI&TRI&IRI-REVALIDATION&RENEWALREV01
17 JUL 2013

Na vrh

PRIDOBITEV, PODALJŠANJE, OBNOVA POTRDIL IZPRAŠEVALCA

Pridobitev potrdila:

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Vloga za izdajo in razširitev  potrdilaOBR.FCL.H-Examiners-ISSUEREV00
15 NOV 2012

 Podaljšanje ali obnova potrdila:

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Vloga za podaljšanje in obnovo potrdilaOBR.FCL.H-Examiners-REVALIDATION&RENEWALREV00
15 NOV 2012

 Poročilo o izvedbi preverjanja:

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Poročilo o izvedbi preverjanjaOBR.FCL.H-Examiners-ReportREV00
15 NOV 2012

Na vrh

ZAMENJAVA IN VALIDACIJA LICENC

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Rev. in datum
Rev and eff.date
Vloga za izdajo Part-FCL licence na podlagi »nacionalne« licence RSOBR.FCL.H-NAC.to.PartFCLREV00
15 NOV 2012
Vloga za izdajo Part-FCL licence na podlagi JAR-FCL licenceOBR.FCL.H-JAR.to.PartFCLREV00
15 NOV 2012
Vloga za spremembo pristojnega organa ter prenos helikopterske licenceOBR.FCL.H-LICENCE.TRANSFERREV00
25 MAR 2013
Validacija ICAO licencOBR.FCL.H-LICENCE.VALIDATIONREV00
15 NOV 2012

Na vrh