PILOTI ULTRALAHKIH LETALNIH NAPRAV, PADALCI


PILOTI ULTRALAHKIH LETALNIH NAPRAV

Predpisi, ki urejajo področje ultralahkih letalnih naprav
Relevant UL legislation
Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 49/2016)
Navodilo za spremembo tujega dovoljenja pilota ultralahke letalne naprave v nacionalno
dovoljenje pilota ultralahke letalne naprave (Uradni list RS, št. 20/2013)

  Vloge: