PILOTI ULTRALAHKIH LETALNIH NAPRAV, PADALCI


PILOTI ULTRALAHKIH LETALNIH NAPRAV

Predpisi, ki urejajo področje ultralahkih letalnih naprav
Relevant UL legislation
Pravilnik o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 49/2016)
Navodilo za spremembo tujega dovoljenja pilota ultralahke letalne naprave v nacionalno
dovoljenje pilota ultralahke letalne naprave (Uradni list RS, št. 20/2013)

  Vloga za CVFR:

SPLOŠNI OBRAZCI
GENERAL FORMS

Naziv obrazca
Form name
Številka
Number
Status
Status
Prijava na teoretični del izpita za ULN
Application for theoretical examination for UL
FCL.APL-121Veljaven
Valid
Prijava na praktični del izpita za ULN
Application for UL skill test
FCL.APL-120Veljaven
Valid
Vloga za izdajo ali obnovo dovoljenja UL
Application for issue or renewal of UL licence
FCL.APL-122Veljaven
Valid
Vloga za podaljšanje dovoljenja UL
Application for revalidation of UL licence
FCL.APL-123Veljaven
Valid