ZAHTEVANE OSNOVNE IZKUŠNJE

Člen 66.A.30 Prilige III Uredbe (ES) 1321/2014 kot enega izmed pogojev za pridobitev del 66 licence navaja delovne izkušnje, katerih obseg in dolžina trajanja je odvisna od kategorije za katero želi kandidat zaprositi.

Za vrednotenje delovnih izkušenj je Agencija za civilno letalstvo definirala postopek vzorčenja, s katerim se preveri obseg in trajanje vzdrževalnih opravil na zrakoplovih.

Na seznamu povezav na desni strani boste našli ustrezen dnevnik za vrednotenje delovnih izkušenj, na podlagi katerih se izdela histogram, ki je podoben spodnjemu primeru in na podlagi katerega uradna oseba ugotavlja skladnost s členom 66.A.30.

Dnevniki za vrednotenje delovnih izkušenj niso nadomestilo za osebni dnevnik pripravnika ali licenciranega letalskega tehnika s katerim v splošnem dokazujeta izpolnjevanje pogojev glede osnovnih izkušenj in pogojev za uveljavljanje privilegijev navedenih v del 66 licenci.

Dnevnik za vrednotenje delovnih izkušenj za kategorijo C je namenjen kandidatom, ki izkazujejo delovne izkušnje po akademski poti, vendar se je v industriji uveljavil tudi kot dodatni pogoj za pridobitev kategorije C z izkušnjami pri uveljavljanju privilegijev v kategoriji B1 in B2.

Zaradi poreb tistih, ki si zahtevane praktične izkušnje nabirajo v tujini, Agencija za civilno letalstvo dovoljuje uporabo obrazca CAP 741, ki ga je za isti namen izdelala pristojna letalska oblast Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske.

Kandidat za pridobitev del 66 licence mora razumeti jezik, v katerem je so napisani priročniki za vzdrževanje, zato so opravila v dnevnikih navedena v angleškem jeziku.

ZA KATEGORIJO:

A1

A2

A3

A4

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

B2

B3

C