KABINSKO OSEBJE

Navodilo o začetku uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 290/2012 z dne 30. marca 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 2016/2008 Evropskega parlamenta in Sveta - kabinsko osebje.

 

Materialni predpis, ki ureja področje licenciranja kabinskega osebja: 

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 290/2012 z dne 30. marca 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

Pristojni organ za izdajo potrdil kabinskega osebja v Republiki Sloveniji je Javna agencija za civilno letalstvo RS.

Vlogi:

012 Prijava na izpit - CC

Vloga za izdajo potrdila kabinskega osebja

Interno dokazilo operatorjev za kabinsko osebje