PREVERJANJE PRAKTIČNE USPOSOBLJENOSTI

NAVODILO

NAVODILO o preverjanju letalskih kvalifikacij pilotov letal in helikopterjev

TABELA za izpraševalce

TABELA za nacionalne izpraševalce (ULN, Jadralni padalci...)

 


Prva izdaja ali obnove licence/ratinga

Vloga za določitev izpraševalca za pridobitev ratingov ali pooblastil

 

 

Podaljševanje ratingov

Izpolnite vlogo kot za izdajo (velja samo za praktično preverjanje usposobljenosti/strokovnosti za pilote motornih letal in helikopterjev - tudi za preverjanje za podaljšanje na podlagi naleta).