OBRAZCI IN NAVODILA


Nacionalne letalske šole ( šole, ki jih ne zavezujejo EASA uredbe)

Za izdajo, podaljšanje ali obnovo dovoljenja za delo nacionalne šole oziroma šolskega centra so na voljo Vloge:

Priporočena vsebina priročnika za preverjanje kakovosti:

Na vrh


Finančna sposobnost za izvajanje usposabljanja

V skladu s 57. (4) členom Zakona o letalstvu mora letalska šola ali šolski center za pridobitev (podaljšanje) dovoljenja za delo izpolnjevati tudi pogoj, da ima zagotovljeno finančno sposobnost za izvajanje usposabljanja. 

Za ta namen je pripravljen obrazec s katerim lahko letalska šola na zadovoljiv način prikaže finančni plan za predvideno obdobje usposabljanja. 

LŠ lahko predloži pregled finančne sposobnosti tudi v drugačni obliki. Za šole ali šolske centre, ki delujejo kot del večje organizacije lahko namesto ločenega prikaza, priložijo izvleček finančnega plana podjetja iz katerega je razvidno, da so za delovnaje LŠ ali centra zagotovljenja finančna/materijalna sredstva.

Na vrh