- DOVOLJENJE ZA GIBANJE

Obrazci so neformalni in niso predpisani v zakonskih oz. podzakonskih aktih. Agencija za civilno letalstvo jih objavlja zaradi pomoči prosilcem v postopku pridobitve dovoljenja za gibanje in zadrževanje na javnem letališču in v objektih navigacijskih služb zračnega prometa.

 

Priporočeni obrazci: