- OPERATIVNE ZAHTEVE


...

Operativne zahteve lahko izdaja samo Agencija za civilno letalstvo , na temelju OPS implementacijskih procedur, zakonska osnova za izdajo pa obstaja v 79.členu Zakonu o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/2006 - uradno prečiščeno besedilo), ki govori o obveznosti Agencije za civilno letalstvo , izdajati splošne letalsko varnostne zahteve, ki so obvezujoče za vse izvajalce letalskih aktivnosti. Načeloma se operativne zahteve izdajajo, da bi se preprečilo nenadni pojav tveganja ali nevarnosti pri operacijah. Do spoznanja o tem lahko pride kot rezultat preliminarne preiskave incidenta ali nesreče, ki bi lahko vplivala na druge operatorje ali vrste operatorjev. V tem smislu ima operativna zahteva zelo pogosto mednarodni značaj, o njeni izdaji mora Agencija za civilno letalstvo čimprej obvestiti Direktorja operacij na sedežu JAA, kopija obvestila o izdaji take operativne zahteve pa mora biti poslana tudi vsem letalskim oblastem oziroma Upravam v državah članicah JAA.

Operativno zahtevo lahko izda Agencija za civilno letalstvo tudi na osnovi priporočila vodstva JAA, ki v dopisu povzame vse informacije glede okoliščin za izdajo takega priporočila.

V zgoraj navedenih primerih, kjer ima izdaja operativne zahteve mednarodni pomen ali značaj, mora biti operativna zahteva pisana v slovenskem in angleškem jeziku. Agencija za civilno letalstvo lahko v določenih primerih, ki se nanašajo na domače letalske prevoznike ali prevoznike, ki delujejo v domačem prostoru, promovira določeno obvezo, povezano z zagotavljanjem višjega nivoja varnosti s pomočjo izdaje operativne zahteve. Tekst take operativne zahteve je v slovenščini, če pa je smiselno, se tekst piše tudi v angleškem jeziku.