MEDNARODNE AKTIVNOSTI

Na področju navigacijskih služb zračnega prometa Agencija za civilno letalstvo sodeluje v številnih delovnih in posvetovalnih telesih mednarodnih organizacij ICAO, Evropska komisija, EASA, Eurocontrol in FAB-CE:

 

a) Mednarodna organizacija za civilno letalstvo (ICAO)
    - Frequency Management Group (FMG)
    - ICAO Continuing Monitorng Approach (CMA), ki je naslednik programa Universal   

      Safety Oversight Audit Program (USOAP)
    - konference in delavnice s področja navigacijskih služb zračnega prometa in

      letalske varnosti
    - druge konference, odbori in strokovne skupine z delovnega področja sektorja;

 

b) Evropska organizacija za varnost v letalskem prometu (EUROCONTROL)
    - Provisional Council
    - Enlarged Committee for Route Charges
    - Safety Regulation Committee (SRC)
    - National Supervisory Authority Coordination Platform  (NCP)
    - NCP WGs (NSA Coordination Platform Working Groups):
       * Interoperability WG
       * Performance WG
       * Safety Oversight and On-going Compliance WG
       * Human Resources and Cooperation WG
    - druge skupine in odbori s področja navigacijskih služb zračnega prometa (SWIM, 

      ADQ,etc.)
    - sodelovanje v nadzornih/inšpekcijskih skupinah (peer review,…)
    - posvetovalni dogodki in delavnice s področja zakonodaje za področje
    - druge konference, odbori in strokovne skupine s področja sektorja;

 

c) EASA (European Aviation Safety Agency):
    - ATM/ANS Standardization Meetings
    - Common Training Initiative Group CTIG
    - Advisory Group of National Authority za področje ATM/ANS (AGNA ATM/ANS)
    - sodelovanje v evropskih inšpekcijskih standardizacijskih skupinah
    - posvetovalni dogodki in delavnice s področja zakonodaje za področje
    - druge konference, odbori in strokovne skupine s področja sektorja

 

č) FAB-CE (Funkcionalni blok zračnega prostora - Central Europe):
    - Svet FAB-CE (FCC) (FAB-CE Council)
    - koordinacijski odbor nacionalnih nadzornih organov (NSACC) (National Supervisory Authority Coordination Committee)
     - FAB-CE NSA CC delovne skupine WGs:
       * Safety Audits/Oversight/Ongoing Compliance
       * Assessment of ATM Changes/ Interoperability
       * Safety Directives / Safety Reports
       * Criteria for HR Assessment / HR Management/Training Req.
       * ATCO/ATSEP Licensing
       * Monitoring of Performance Plans / Performance Reporting
     - dogodki in delavnice s področja posvetovanj z uporabniki storitev
     - sodelovanje v skupnih nadzornih / inšpekcijskih skupinah
     - drugi odbori, delavnice, dogodki in strokovne skupine s področja sektorja

 

d) European Commission – Directorate-General for Mobility and Transport
     - Single Sky Committee (SSC)
     - CAA – National Enforcement Body (NEB)
     - posvetovalni dogodki s področja zakonodaje za področje
     - druge konference, odbori, delavnice in strokovne skupine s področja sektorja.

 

Agencija se po potrebi vključuje tudi v druga delovna in posvetovalna telesa in organizacije ter sodeluje pri drugih aktivnostih s področja navigacijskih služb zračnega prometa tako na globalnem, evropskem kot regionalnem nivoju.