SAR

ISKANJE IN REŠEVANJE OB NESREČI CIVILNEGA ZRAKOPLOVA

V skladu z drugim odstavkom 135. člena Zakona o letalstvu (Ur. list št. 81/2010, Zlet-UPB4 ) Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (CAA) usklajuje akcije iskanja in reševanja za civilno letalstvo.

CAA za namen usklajevanja akcije iskanja in reševanja za civilno letalstvo zagotavlja vsakodnevno 24 urno dosegljivost na kontaktni številki: 041 304 311.

SAR koordinacije poteka v SAR centru, ki se nahaja na sedežu CAA, Kotnikova 19a, Ljubljana.  

Iskanje zrakoplova koordinira CAA, vodi policija v sodelovanju s poveljnikom civilne zaščite, pri iskanju pa sodeluje tudi SV.

Akcijo iskanja in reševanja zrakoplova se sproži v primeru:

  • sproženega signala v sili, ko je ocenjeno, da gre za nesrečo večjega obsega ali ko ni mogoče določiti lokacije nesreče,ko zrakoplov ne prileti na namembni kraj,
  • ko zrakoplov javi težave in ni več dosegljiv,
  • ko zrakoplov izgine iz radarskega zaslona,
  • ko gre za zrakoplov z okvaro oziroma težavo, kar bi pomenilo problem za varen pristanek,
  •  oz. v drugih primerih, ko SAR koordinator in Policija določita potrebo po koordinaciji iskanja.