SAR

ISKANJE IN REŠEVANJE OB NESREČI CIVILNEGA ZRAKOPLOVA

V skladu z drugim odstavkom 135. člena Zakona o letalstvu (Ur. l. RS, št. 81/10 in 46/16) Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (agencija) usklajuje akcije iskanja in reševanja za civilno letalstvo.

Agencija za namen usklajevanja akcij iskanja in reševanja za civilno letalstvo zagotavlja vsakodnevno 24-urno dosegljivost na številki: 041/304-311.

SAR koordinacija poteka v SAR centru, ki se nahaja na sedežu agencije: Kotnikova ulica 19A, Ljubljana.  

Iskanje zrakoplova koordinira agencija, policija v sodelovanju s poveljnikom civilne zaščite akcijo vodi, pri iskanju pa sodeluje tudi SV.

Akcijo iskanja in reševanja zrakoplova se sproži v primeru:

  • sproženega signala v sili, ko je ocenjeno, da gre za nesrečo večjega obsega ali ko ni mogoče določiti lokacije nesreče, ko zrakoplov ne prileti na namembni kraj,
  • ko zrakoplov javi težave in ni več dosegljiv,
  • ko zrakoplov izgine iz radarskega zaslona,
  • ko gre za zrakoplov z okvaro oziroma težavo, kar bi pomenilo problem za varen pristanek,
  • v drugih primerih, ko SAR koordinator in policija določita potrebo po koordinaciji iskanja.