- PROIZVODNJA - DEL 21.G

Proizvodna organizacija, potrjena po Uredbi Komisije (ES) 748/2012, poddelu 21.G, ob predložitvi izjave o skladnosti izdelanega letala prejme spričevalo o plovnosti in spričevalo o hrupu. Če organizacija izdeluje druge proizvode, dele ali naprave lahko brez dodatnega dokazovanja izda dovoljenje za sprostitev v uporabo.

 

Za izdajo potrdila proizvodne organizacije je potrebno vložiti: 

Za spremembo potrdila proizvodne organizacije je potrebno vložiti:


Dokazilo o upravičenosti izdaje spričevala

Vsaka fizična ali pravna oseba je upravičena zaprositi za odobritev po tem poddelu. Prosilec mora:

 1. utemeljiti, da je za opredeljeni obseg dela odobritev po tem Delu 21.G ustrezna za dokazovanje skladnosti z nekim projektom,
 2. imeti odobritev projekta ali zaprositi za odobritev projekta,
 3. zagotoviti zadovoljivo usklajenost med proizvodnjo in projektom s pomočjo ustreznega dogovora s prosilcem za odobritev takega projekta ali njenim nosilcem.  ( predlog sporazuma DOA/POA z navodili )

Priročnik proizvodne organizacije (POE)

Priročnik potrjene organizacije za proizvodnjo potrjene po Delu 21.G mora vsebovati

 1. izjavo, ki jo podpiše odgovorni poslovodni organ, ki potrjuje, da se bo
  vedno ravnalo v skladu s priročnikom proizvodne organizacije in vsemi
  pripadajočimi dokumenti, ki opredeljujejo skladnost odobrene organizacije z Del 21.G,
 2. nazive in imena poslovodnih organov,
 3. dolžnosti in odgovornosti poslovodnega(-ih) organa(-ov), skladno z 21A.145(c)(2), vključno z zadevami, o katerih se lahko v imenu
  organizacije pogovarjajo neposredno z Agencijo,
 4. organizacijsko shemo, ki prikazuje povezane verige odgovornosti poslovodnih organov,
 5. seznam certifikacijskega osebja,
 6. splošen opis človeških virov,
 7. splošen opis objektov, ki se nahajajo na vsakem naslovu, navedenem v
  potrdilu proizvodne organizacje,
 8. splošen opis obsega dela proizvodne organizacije, pomembnega za
  pogoje odobritve,
 9. postopek za obveščanje pristojnega organa o organizacijskih spremembah,
 10. postopek spreminjanja dokumenta predstavitve proizvodne organizacije,
 11. opis sistema kakovosti in postopkov v skladu z 21A.139(b)(1),
 12. seznam zunanjih organizacij, kakor je navedeno v 21A.139(a).