- VZDRŽEVANJE - DEL M.F

Vzdrževalna organizacija potrjena po Delu M.F ,  Priloge II, UREDBE KOMISIJE (ES) št. 2042/2003, (uradno prečiščeno besedilo v angleškem jeziku) je lahko pooblaščena za vzdrževanje zrakoplovov in njegovih komponent, razen za vzdrževanje velikega zrakoplova; zrakoplova, ki se uporablja za komercialni letalski prevoz, in njegovih komponent .
Vzdrževanje velikega zrakoplova; zrakoplova, ki se uporablja za komercialni letalski prevoz, in njegovih komponent  lahko opravlja potrjena vzdrževalna organizacija po Delu 145, Priloge II, navedene uredbe.

Izdaja potrdila vzdrževalni organizaciji

Za začetek postopka izdaje potrdila vzdrževalni organizaciji je potrebno agenciji poslati:

Sprememba potrdila vzdrževalni organizaciji

Za začetek postopka spremembe potrdila vzdrževalni organizaciji je potrebno agenciji poslati:

Priročnik vzdrževalne organizacije (MOM)

Vzdrževalna organizacija potrjena po Delu M.F mora zagotoviti priročnik, ki vsebuje vsaj naslednje informacije:

  1. izjavo, ki jo je podpisal odgovorni poslovodni delavec za potrditev, da bo organizacija stalno delala v skladu z Delom M in priročnikom ob vsakem času,
  2. obseg dela organizacije,
  3. naziv(e) in ime(na) oseb(e) iz M.A.606(b),
  4. organizacijski diagram, ki kaže ustrezne verige odgovornosti med osebami iz M.A.606(b),
  5. seznam potrditvenega osebja,
  6. splošen opis in lokacijo objektov,
  7. postopke, ki opredeljujejo, kako vzdrževalna organizacija zagotavlja skladnost s tem Delom,
  8. postopek(e) za spremembo priročnika vzdrževalne organizacije.