• Javna agencija za civilno letalstvo RS objavlja prosto delovno mesto strokovnega sodelavca VII/2-I za AMS - M/Ž -dopolnilno delo.

 • Svet Javne agencije za civilno letalstvo RS preko spletne strani agencije obvešča prijavljene kandidate na razpis za delovno mesto direktor agencije, da postopek izbire še ni obravnavan zaradi začasne odredbe Upravnega sodišča RS, da se začasno zadrži izbira in imenovanje kandidatov na delovno mesto direktorja oz. direktorice v okviru javnega razpisnega postopka za delovno mesto direktorja/ice agencije.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Spoštovani, Služba za preskovanje letalskih nesreč in incidentov organizira varnostno konferenco, ki bo potekal dne 19.2.2015 na letališču Cerklje ob Krki. Več več na njihovi spletni strani.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Podpis sporazuma o sodelovanju

  V. d. direktor Javne agencije za civilno letalstvo RS Sandi Knez ter namestnik direktorja Agencije za civilno letalstvo Republike Turčije Haydar Yalcin sta  11.12.2014 v Parizu podpisala sporazum o sodelovanju med obema agencijama. To je dokument, ki služi kot podlaga za krepitev sodelovanja na področju nadzora in varnosti zračnega prometa med državama in za pomoč pri izvajanju mednarodnih letalskih predpisov (fotografija)

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) je na podlagi zadnjih dogodkov na področju Ukrajine (nesreča letala Boeing MH17) izdala Safety Information Bulletin v zvezi z zračnim prostorom nad Ukrajino, ki ga lahko najdete tu.
  Skladno z obvestilom vas obveščamo, da sta EASA in EUROCONTROL izdala priporočilo za vse letalske prevoznike, ki uporabljajo zračni prostor nad Ukrajino, da:
  1.    Se izogibajo zračnemu prostoru FIR Simferopol (UKFV) ter uporabijo druge razpoložljive zračne poti, in
  2.    Se izogibajo prepovedanih zračnih poti v FIR-u Dnepropetrovsk (UKDV).
  Prav tako se letalskim prevoznikom priporoča, da podrobno preverijo NOTAM-e in ostale razpoložljive informacije na vseh ostalih zračnih poteh na potencialno nevarnih področjih. Uporabne informacije lahko najdete tudi na sledeči povezavi: https://www.public.cfmu.eurocontrol.int/PUBPORTAL

   

  mag. Alojz Krapež je bil na današnjem zasedanju Začasnega sveta Evropske organizacije za varnost zračne plovbe (EUROCONTROL) izvoljen za podpredsednikatega sveta za obdobje 2015-2016.

  Začasni svet Eurocontrola je odločevalno telo Agencije, ki izvaja naloge na področju upravljanja zračnega prometa v Evropi. Eurocontrol je ključni akter v implementaciji Enotnega evropskega neba, in v zvezi s tem se pripravlja na prilagoditev novemu zakonodajnemu okvirju, da se bo uspešno spopadel z izzivi evropskega letalstva kot dela globalne ekonomije.

  Več o Eurocontrolu: www.eurocontrol.int/about-eurocontrol

  Bruselj, 4.12.2014

 • CAA razpisuje izredne roke za opravljanje diferencialnih izpitov za pilote balonov (po zahtevah del-FCL).

 • Obveščamo Vas, da bo seminar na temo vzpostavitve sistema za zagotavljanje skladnosti in letalske varnosti v letalskih šolah organiziran dne 4.2.2013, ob 10:00 uri v sejni sobi Agencije, prvo nadstropje. 

 • GENERALNI DIREKTOR EUROCONTROLA NA OBISKU V SLOVENIJI
  Generalni direktor Eurocontrola Frank Brenner je v ponedeljek  21.01.2013 obiskal Slovenijo, sprejeli so ga predstavniki Agencije za civilno letalstvo (CAA)  ter Kontrole zračnega prometa Slovenije (KZPS). Uvodoma so mu bile predstavljene aktivnosti  CAA, kakor tudi KZPS. Predstavniki CAA so poudarili dobro sodelovanje  med Eurocontrolom in CAA na področju navigacijskih služb zračnega prometa, predvsem pri implementaciji SES zakonodaje, kakor tudi pri izdelavi priročnika in procedur, ter paralelno s tem posredno sodelovanje v FAB CE iniciativi na področju človeških virov in kompetenc nadzornikov. 
  KZPS je predstavila obseg navigacijskih služb pod njeno odgovornostjo in predmet certifikacije skladno z evropsko zakonodajo ter zračni prostor v katerem le-te izvaja. Poudarjene so bile aktivnosti v okviru projekta FAB CE na področju izvajalcev storitev navigacijskih služb in aktivno sodelovanje KZPS z Eurocontrolom, predvsem na področju Network Manager-ja. Izmed investicij je bil podrobneje predstavljen projekt aktivacije novega centra ATCC oziroma selitve izvajanja storitev, ki bo izvedena do konca marca 2013.
  Glavni namen obiska oziroma rdeča nit obiska pa je bila predstavitev Franka Brennerja in njegovo videnju  razvoja Eurocontrola.  Po njegovih besedah bo poudarek  na centralizaciji določenih storitev, upoštevajoč  implementacije SESAR projektov.  V zvezi s centralizacijo določenih storitev je izpostavil 10 možnosti, z namenom, da bo vključen čim večji del industrije. Pri tem velja omeniti  naslednje predloge centraliziranih storitev:
  Flight plan and Airport Slot Consistency Service
  4D Trajectory Flight Profile calculation for planning puroposes services
  European Tracker Services
  Advanced FUA Support Services
  Network infrastructure performance monitoring and analysis service Omenjeno je bilo, da je dober primer centralizacije storitev na evropskem nivoju EAD storitev in na podoben način ima Eurocontrol  namen vpeljevati tudi druge centralizirane storitve.  

 • FALCON PREDAN V UPRAVLJANJE MORS-u

 • Dne 21.1.2013 je Javna agencija za civilno letalstvo RS skladno s sklepom Vlade RS številka 47803-138/2012/2 (z dne 21.11.2012) predala letalo Falcon 2000EX S5ABR v upravljanje Ministrstvu za obrambo RS. Letalo se je s tem dejanjem uvrstilo v letalsko floto Slovenske vojske. Predajo je opravila na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana delovna skupina za predajo agencije za civilno letalstvo, v upravljanje ga je prevzela strokovna komisija za prevzem Ministrstva za obrambo RS.

 • Obveščamo, da je Svet agencije dne 18.1.2013 v Uradnem listu objavil razpis za direktorja CAA.

  Svet Javne agencije za civilno letalstvo RS preko spletne strani agencije obvešča prijavljene kandidate na razpis za delovno mesto direktor agencije, da se zaradi začasne odredbe Upravnega sodišča RS, do nadaljnega zadrži postopek imenovanja na položaj direktorja v okviru javnega razpisnega postopka za delovno mesto direktorja agencije. Ljubljana, dne 14.4.2014

   

  Obveščamo vas, da je v Uradnem Listu št.21 z dne 28.3.2014 obavljen javni natečaj za zasedbo delovnega mesta direktor Javne agencije za civilno letalstvo RS.

  ANKETA O DELOVANJU INŠPEKCIJSKIH SLUŽB

  Prosimo vas, da izpolnete anketo - medistat.si/survey/1073

  OBVESTILO O SELITVI AGENCIJE

  Obveščamo vas, da agencija od 18.11.2013 posluje na novem naslovu-Kotnikova 19a, Ljubljana. Telefonske številke ostajajo enake.

  Podpis sporazuma o sodelovanju

  Direktor Javne agencije za civilno letalstvo RS Žiga B. Kotnik ter direktor Agencije za civilno letalstvo Republike Hrvaške Omer Pita sta 29.11.2013 v Zagrebu podpisala sporazum o sodelovanju med obema agencijama. To je dokument, ki služi kot podlaga za krepitev sodelovanja na področju nadzora in varnosti zračnega prometa med državama in za pomoč pri izvajanju mednarodnih letalskih predpisov.

   

  Obvestilo - nevarni laserji

  v zadnjih mesecih letošnjega leta smo na Javni agenciji za civilno letalstvo RS zaznali porast dogodkov osvetljevanja zrakoplovov z laserjem v neposredni bližini letališča Jožeta Pučnika Ljubljana.

  Opozarjamo, da ima osvetljevanje zrakoplovov z laserjem lahko resne posledice - lahko ovira ali zavede posadko zrakoplova, kar lahko privede tudi do nesreče zrakoplova.

  V svetu je zabeleženih in analiziranih več primerov, ko je laser zmedel posadko do take mere, da je bil vodja zrakoplova primoran uvesti postopke v sili.

  Za uporabo naprav v coni letališča, ki bi utegnile povzročati svetlobne ali druge motnje na napravah za vodenje zrakoplovov, oziroma lahko ovirajo ali zavedejo posadko zrakoplova ali službe zračnega prometa, je potrebno pridobiti dovoljenje agencije. Uporaba naprav brez dovoljenja agencije se po zakonu, ki ureja letalstvo smatra kot prekšek. za katerega je zagrožena denarna kazen.

  Da bi do tovrstnih situacij v Sloveniji prihajalo čim redkeje, vas s tem sporočilom želimo seznaniti in hkrati opozoriti na posledice tovrstnih aktivnosti. 

  Javna agencija za civilno letalstvo, glede na zgoraj navedeno, poziva vse, da prenehajo z osvetljevanjem zrakoplovov z laserji ter vse tiste, ki so bili priča uporabi laserjev, da o tem takoj obvestijo policijo ali agencijo na elektronski naslov info(at)caa.si ali 01/244 66 01.

   

   

  Obvestilo imetnikom FAA pilotskih licenc

  V sobotni prilogi Dela, dne 31.8.2013 je bil objavljen članek novinarja Anžeta Voh Boštica, v katerem je navedenih več informacij, s katerimi se na agenciji ne moremo strinjati. Zato smo pripravili in poslali na uredništvo časnika Delo pojasnila. Pojasnila agencije kakor tudi inšpektorja, ki je v članku omenjen, si lahko preberete na povezavah.

  Vsi, ki se še niste udeležili predavanj za izpite pri zamenjavi dovoljenja pilota jadralnega letala v licenco SPL/LAPL(S), vabljeni na predavanja:

  -v letalsko šolo Celje, kjer bo potekalo predavanje 21.09.2013 s pričetkom ob 8.uri. Več informacij dobite na telefonski številki 041 660 569

  -v Aeroklub Murska Sobota 14.09.2013. Več informacij na upravnik(at)aeroklub-ms.si

  Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije izdaja, na podlagi tretjega odstavka 179i.člena Zakona o letalstvu (Ur.list 81/2010), Uredbe o poročanju v civilnem letalstvu (ur.list 110/2005), Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5.10.2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije, ter Uredbe Komisije (ES) št. 2042/2003 z dne 20.11.2003 (s spremembami) o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami - okrožnico, s katero vas obveščamo, da smo pripravili in objavili obrazce o obveščanju o dogodkih in resnih incidentih v civilnem letalstvu.

  Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo za dve vozili Renault Megane karavan letnik 2001 ter letnik 2002. Zainteresirani ponudniki lahko oddate svoje ponudbe na elektronski naslov info@caa.si in polona.vagaja-hribar@caa.si na obrazcu,ki ga dobite tukaj-za letnik 2001 ter za letnik 2002. Več informacij o Renault Megane 2001 ter Renault Megane 2002 dobite s klikom na povezavo.

  Agencija za civilno letalstvo bo, v sklopu obveščanja o spremembi zakonodaje na področju licenciranja in usposabljanja pilotov, izvedla seminarje za UČITELJE LETENJA pilotov jadralnih letal. Način izvedbe in termini so objavljeni tukaj...>

  Prav tako v sklopu obveščanja o uvedbi nove FCL zakonodaje objavljamo Obvestilo imetnikom dovoljenj pilota jadralnega letala ter Obvestilo letalskim šolam.

 • Sporočilo za javnostOb mednarodnem dnevu civilnega letalstva ponovno srečanje CERG v Sloveniji. 7. decembra praznujemo mednarodni dan civilnega letalstva v spomin na podpis Čikaške konvencije leta 1944. Ob tem dogodku so se včeraj na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana  ponovno, tokrat že četrtič pod slovenskim predsedovanjem, zbrali predstavniki držav, katerih pristojni letalski organi sodelujejo v Srednjeevropski rotacijski skupin (CERG).

 • Letošnje sporočilo Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) ob mednarodnem dnevu civilnega letalstva je »pomoč in sodelovanje za globalno vzdržen zračni promet«. Skozi desetletja so osnovni principi pomoči in sodelovanja med akterji v letalstvu privedli do zelo varnega in učinkovitega svetovnega sistema zračnega prometa, ki je v funkciji ekonomskega, socialnega in kulturnega razvoja sodobne družbe. In prav sodelovanje med državami članicami ICAO, vključujoč letalsko industrijo, je privedlo do oblikovanja mnogih tehničnih in operativnih standardov, predpisov in politik, ki so nujni za varnost v letalstvu kot tudi varovanje okolja.

 • Generalni direktorji za civilno letalstvo članov skupine, g. Mintcho Tzvetkov iz Bolgarije, g. Jaromír Štolc iz Češke, ga. Ildiko Szakmáry iz Madžarske, g. Piotr Ołowski iz Poljske, g. Catalin Radu iz Romunije, ga. Radmila Valíčková iz Slovaške in g. Mirko Komac kot predstavnik Slovenije, ter predstavnik Slovenije v Svetu ICAO, g. Alojz Krapež, so pregledali aktualne zadeve, ki se trenutno obravnavajo tako v ICAO-ju, kot tudi na evropskem nivoju, ter začrtali stališča skupine v prihodnosti. Prvič so pri srečanju sodelovali predstavniki Grčije, ki so zaprosili za članstvo v skupini. CERG je že danes največja rotacijska skupina, ki deluje v Svetu ICAO. Srečanje je bilo izvedeno ob prijaznem sodelovanju in pomoči Aerodroma Ljubljana, d.d., ter Kontrole zračnega prometa Slovenije, d.o.o.

 • Slovenija ima od leta 2010 Predstavništvo v Svetu ICAO, ki ga vodi mag. Alojz Krapež. Slovenija je kandidirala za sedež v Svetu ICAO na podlagi rotacijskega načela v CERG, in bila tudi uspešno izvoljena. Ključni namen skupine je predstaviti in zagotoviti interese sodelujočih držav v ICAO-ju, pri oblikovanju mednarodnih standardov, priporočenih praks in politik na področju civilnega letalstva.

 • Mednarodna organizacija civilnega letalstva (International Civil Aviation Organisation - ICAO) je leta 1996 razglasila 7. december za mednarodni dan civilnega letalstva ob priložnosti 50. obletnice ustanovitve te organizacije. 7. decembra 1944 so namreč ustanovne članice podpisale Čikaško konvencijo o mednarodnem civilnem letalstvu in s tem ustanovile eno najpomembnejših mednarodnih organizacij. Je specializirana agencija Združenih narodov in je največja mednarodna organizacija na svetu.

 • Več o ICAO: http://www.icao.int 

 • Obveščamo Vas, da bo zadnji termin seminarja za prehod iz JAR-FCL v Part-FCL za pooblastilo izpraševalca organiziran dne 6.12.2012, ob 09:00 uri v sejni sobi Agencije. Zainteresirani naj se prijavijo na naslov: andrej.medvedec(at)caa.si.

 • Izdano je navodilo o začetku uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 290/2012 z dne 30. marca 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 2016/2008 Evropskega parlamenta in Sveta - kabinsko osebje.

 • Objavljamo vlogo in izjavo za pridobitev dovoljenja ter operativno – tehnično zahtevo, za opravljanje zračnega prevoza potnikov s tandem padalom. Operativno tehnična zahteva prične veljati z dnem objave v Uradnem listu RS in ne pomeni preklica Direktive o varnosti DV 04/12.

 • Objavljamo vlogo in izjavo za pridobitev dovoljenja in operativno – tehnično zahtevo, ki določa pogoje za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji. Operativno tehnična zahteva prične veljati z dnem objave v Uradnem listu RS in ne pomeni preklica Direktive o varnosti DV 03/12.

 • Agencija je izdala Direktivo o varnosti DV 04/12: prepoved zračnega prevoza s padali za plačilo in/ali najem

 • Agencija je izdala Direktivo o varnosti DV 03/12: prepoved zračnega prevoza z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji za plačilo in/ali najem.

 • Objavljamo vlogo za pridobitev spričevala in operativno – tehnično zahtevo, ki določa odgovornosti in pristojnosti vodje balona, odgovornost operatorja pri zagotavljanju letalske varnosti, dokumentacijo, priročnike in informacije, operativne postopke, operativne omejitve in zmogljivost, minimalno opremo balona in letalske inštrumente, zahteve in organizacijsko strukturo operatorja, operativne priročnike in usposabljanje in preverjanje pilotov za pridobitev spričevala za opravljanje zračnega prevoza z baloni. Ta operativno tehnična zahteva prične veljati z dnem objave v Uradnem listu RS in ne pomeni preklica Direktive o varnosti Dv 02/12 z dne 25.08.2012.

 • Agencija je izdala Direktivo o varnosti, ki obravnava prepoved zračnega prevoza z baloni za plačilo in/ali najem

 • Obveščamo vas, da agencija od 16.8.2012 dalje deluje na novem naslovu : Vožarski pot 12, Ljubljana. Telefonske številke ostajajo iste.

 • Obvestilo imetnikom nacionalnih licenc pilot letala ali helikopterja: Za imetnike nacionalnih licenc smo pripravili posebno obvestilo, ki se nanaša na veljavnost teh licenc in njihova zamenjava v Part-FCL licenco.

 • Agencija za civilno letalstvo je izdala varnostno direktivo, ki se nanaša na letenje tujih jadralnih padalcev (niso imetniki slovenskega dovoljenja pilota jadralnega padala). Za samostojno letenje se zahteva IPPI kartica, za šolanje tujcev pa je potrebno podati vlogo. Podrobnosti so razvidne iz varnostne direktive in pripdajoče vloge:
  DV 01/12 - Letenje tujih jadralnih padalcev v Republiki Sloveniji in Vloga
  Civil Aviation Agency has issued a safety directive, which refers to the flight of foreign paragliders (not holding Slovenian paragliding pilots license). For flying solo IPPI card is required. For training of foreign pilots, it is necessary to make an application. Details are given in the safety directive and in corresponding application:
  DV 01/12 - Foreign Paraglider Pilots Flying in Slovenia and Application for training activities

 • Tarifa za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 102/11 in začne veljati dne 14.12.2011. Z uveljavitvijo Tarife predlagatelji ne plačujejo več upravnih taks, pristojbin za licenciranje osebja in pristojbin za pregled zrakoplovov. Več o tarifi...

 • Vabimo vse predstavnike letalskih šol, da se udeležijo predstavitve uvedbe nove evropske uredbe na področju licenciranja in usposabljanja pilotov (Part-FCL in Part-ORA). Predstavitve se lahko udeležite v četrtek 25 oktobra 2012 ob 15:00 ali v petek 26 oktobra 2012 ob 10:00 v prostorih CAA na Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana (sejna soba, 1. nadstropje)

 • Objavljamo javno zbiranje ponudb za prodajo premičnine - letala Dassault Falcon 2000EX, S5 -ABR. Javno zbiranje ponudb je objavljeno v Uradnem listu št. 57/2012. Ponudniki lahko oddajo ponudbe najpozneje do vključno 27.08.2012 do 14.00 ure na naslov: Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, po pošti ali osebno na vložišče Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (nadstropje 1, soba 18). Javno odpiranje ponudb pa bo 31.08.2012 ob 11.00 uri v prostorih Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Langusova ulica 4, Ljubljana (sejna soba 601, 6. nadstropje). Oseba za stike: Polonca Vagaja Hribar (polona.vagaja-hribar@caa.si; +386 1 244 66 03).

  Priloge k javni objavi so naslednje: predlog prodajne pogodbe, ponudba, izjava o sprejemu pogojev razpisa

  We announce the call for tenders for sale of movable property- aircraft Dassault Falcon 2000EX, S5 -ABR. Call of tenders is published in Uradni list RS no. 57/2012. Tenders should be delivered to the address: Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, by mail or in person to the mailroom (Ministry of Infrastructure and Spatial Planning, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, 1st floor, room no. 18) by 2 pm on 27 August 2012 at the latest in order to be considered for opening. Public opening of tenders will take place at 11 am on 31 August 2012 in the premises of the Ministry of Infrastructure and Spatial Planning, Langusova ulica 4, Ljubljana (6th floor, conference room no. 601).
  Point of contact: Polonca Vagaja Hribar (
  polona.vagaja-hribar@caa.si; +386 1 244 66 03).

  Attachments to the call of tenders: Draft Contract, Tender, Statement of acceptance.

 • Podpisan bilateralni sporazum s Kitajsko. Javna agencija za civilno letalstvo RS je med 16. ter 20.07.2012 gostila predstavnike kitajskih letalskih oblasti. Dne 18.7.2012 je bil podpisan tehnični sporazum o priznavanju certifikatov Pipistrelovih letal.

  Slovenija je prva evropska država, ki je podpisala takšen sporazum s Kitajsko, ki ima sicer podpisanih 23 sporazumov z ostalimi državami, je povedala vodja kitajske delegacije Yang Zhenmei. Obe podpisnici si od podpisanega sporazuma obetata koristi. Yang Zhenmei je ob slovesnem podpisu pohvalila slovensko znanje in razvoj na področju proizvodnje letal.

  Fotodokumentacija: slika1, slika2, slika3.

 • Agencija za civilno letalstvo je izdala varnostno direktivo, ki se nanaša na letenje tujih jadralnih padalcev (niso imetniki slovenskega dovoljenja pilota jadralnega padala). Za samostojno letenje se zahteva IPPI kartica, za šolanje tujcev pa je potrebno podati vlogo. Podrobnosti so razvidne iz varnostne direktive in pripdajoče vloge:
  DV 01/12 - Letenje tujih jadralnih padalcev v Republiki Sloveniji in Vloga
  Civil Aviation Agency has issued a safety directive, which refers to the flight of foreign paragliders (not holding Slovenian paragliding pilots license). For flying solo IPPI card is required. For training of foreign pilots, it is necessary to make an application. Details are given in the safety directive and in corresponding application:
  DV 01/12 - Foreign Paraglider Pilots Flying in Slovenia and Application for training activities

 • Namera o oddaji stvarnega premoženja v lasti države- letala Falcon 2000 EX.
 • Pomembno obvestilo s področja letalskega usposabljanja: Pravilnik o licenciranju letalskega osebja - piloti letal in piloti helikopterjev je zamenjala Uredba komisije (EU) št. 1178/2011 in dopolnitev št. 290/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu. O načinu prehoda iz JAR v EU Part FCL si lahko preberete več na za ta namen vzpostavljeni strani agencije za civilno letalstvo...več...>

 • 22.12.2011 se je direktor Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije gospod Žiga B. Kotnik sestal z delegacijo CAA Črna gora. Tema pogovora je bila sodelovanje med slovensko in črnogorsko Agencijo za civilno letalstvo.
 • Preizkus opreme za pregled tekočin na Letališču Jožeta Pučnika - VABILO
 • Žiga B. Kotnik, direktor Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, se bo med 29. 1. 2012 ter 3.2. 2012 udeležil prikaza akcije » Iskanje in reševanje pogrešanih zrakoplovov«. Cilj obiska na Danskem je seznanitev s prakso enega najsodobnejših in naujučinkovitejših sistemov organizacije in iskanja v primerih nesreč zrakoplovov.