JAR FCL V PART FCL

V uradnem listu EU sta bili objavljeni dve uredbi, ki urejata tehnične zahteve in upravne postopke za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z "osnovno uredbo" št 216/2088 in sicer:

Uredba 1178/2011:

  • Priloga 1: Del FCL (Part FCL)
  • Priloga 2: Pogoji za spremembo obstoječih nacionalnih licenc in ratingov za letala in helikopterje
  • Priloga 3: Pogoji za sprejetje licenc, ki so jih izdale tretje države ali so bile izdane v njihovem imenu
  • Priloga 4: Del MED (Part MED)

Uredba 290/2012:

  • Priloga 5: Kvalifikacije kabinskega osebja, ki sodeluje pri komercialnih zračnih prevozih
  • Priloga 6: Del ARA (Part ARA)
  • Priloga 7: Del ORA (Part ORA); zahteve za organizacije za letalsko osebje 

Prehod iz JAR v Part FCL - LICENCE

Objava novih obrazcev in izvajanje preverjanj v skladu z novo uredbo ter posledično izdaja nove EU licence, se bo izvedla postopoma in sicer.

Zamenjava obstoječe JAR licence z EU licenco na prošnjo stranke, po 15 NOV 2012.

Zamenjava obstoječe JAR licence z EU licenco samodejono ob izdaji podaljšanju ali obnovi ratinga, po 15 NOV 2012.

Opomba: Za zamenjavo licence ni stroškov.
Obvestilo pilotom, ki so imetniki nacionalne licence pilota letala ali helikopterja....>

Na vrh


Prehod iz JAR v Part FCL - ORGANIZACIJE ZA USPOSABLJANJE

VELJA SAMO ZA OBSTOJEČE LETALSKE ŠOLE
Vse letalske šole bodo po novi uredbi evropske komisije, ki urejajo usposabljanje pilotov in kabinskega osebja, preoblikovane v t.i. Odobrene Organizacije za Usposabljanje ATO (Approved Training Organization). Razen šole, ki usposabljajo pilote ULN, padalce, letališko strokovno osebje ali letalske dispečerje.

Vse letalske šole so pozvane, da na agencijo posredujejo vlogo za odobritev organizacije za usposabljanje v skladu s spodnji termini:

Letalske šole, ki usposabljajo pilote jadralnih letal ali balonov(usposabljanje za SPL, BPL, LAPL(S) ali LAPL(B):

Rok za odajo vlogeOpombe
piloti jadralnnih letal (SPL, LAPL(S))90 dni pred 08 SEP 131.)
piloti balonov (BPL, LAPL(B))90 dni pred 08 MAR 131.)

1.) Vsaj 90 dni pred željenim pričetkom usposabljanja, če je to predvideno po 08 septembru 2013 za jadralne pilote oziroma po 08 marcu 2013 za pilote balonov.

Obstoječe letalske šole po JAR-u: (FTO, TRTO ali RF):

Rok za oddajo vlogeOpombe
RF (Usposabljanje za PPL)vsaj 60 dni pred potekom veljavnosti dovoljenja dovoljenja za delo2.), 3.), 4.)
FTO/TRTOvsaj 60 dni pred potekom veljavnosti dovoljenja dovoljenja za delo5.)

2.) LŠ z veljavnim dovoljenjem po 08 SEP 2013 morajo podati vlogo 08 SEPTEMBRA 2013 zaradi zagotavljanja enakopravne obravnave med letalskimi šolami.
3.) Oziroma hkrati z vlogo za odobritev SPL, LAPL(S) ali BPL, LAPL(B). 
4.) Pri vlogi za podaljšanje RF pred 08 SEP 2013 se bo na podlagi pregleda in izpolnjevanja zahtev lahko podaljšalo obstoječe dovoljenje za delo do najkasneje 08 SEP 2013. Stvar posamezne obravnave.
5.) Šola mora biti v popolni skladnosti za EU uredbami na področju usposabljanja pilotov najkasneje do 08 APRIL 2014.

POMEMBNO:
Obstoječe letalske šole morajo za pridobitev novega certifikata izpolnjevati naslednje osnovne pogoje:

 - Odpraviti pomanjklivosti ugotovljene na predhodnih pregledih s strani agencije
 - Nominirati ustreno osebje na področja kot se za posamezno velikost letalske šole zahteva (manjša - večja, kompleksna - nekompleksna)
 - Prilagoditi sistem osnovnih priročnikov (Priročnik za delovanje in Priročnik za usposabljanje)

Za uskladitev celotnega sistema usposabljanja imajo obstoječe letalske šole, ki pridobijo novi certifikat za delo, na voljo prehodno obdobje za popolno uskladitev z zahtevami EU uredbami na področju usposabljanja pilotov (npr. SMS v celoti) najkasneje do 08 APRIL 2014.

Velja za izvajanje usposabljanje v okviru obstoječih dovoljenj. V primeru sprememb (novih, drugačnih usposabljanj) mora letalska šola pred odobritvijo take spremembe že pridobiti novi certifikat za delo. 

Na vrh

NAČIN SPREMEMBE NACIONALNIH DOVOLJENJ V DEL-FCL (PART-FCL) LICENCE ZA PILOTE JADRALNIH LETAL (LAPL(S), SPL)

CAA že dalj časa pripravlja seminarje in delavnice glede sprememb na področju licenciranja pilotov.

Za učitelje letenja bodo izvedeni seminarji v spodaj navednih terminih:

Termin:12.4.2013
16:00
19.4.2013
16:00
20.4.2013
09:00
26.4.2013
16:00
Lokacija:Maribor
OŠ Leona štuklja
Postojna
Letališče
CAA
Vožarski pot 12, LJ
Celje
Letališče
Gravitacijsko področje:Maribor, Ptuj, Murska SobotaPostojna, Ajdovščina, Nova Gorica, Divača, PortoržLesce, Ljubljana, Novo mesto, Bela KrajinaSlovenj Gradec, Velenje, Slovenske Konjice

Po izvedenih seminarjih za učitelje, bodo organizirani posamezni seminarji/tečaji tudi za ostale imetnike licenc v okviru njihovih organizacij, aeroklubov in/ali letalskih šol.

Priloge:
Obvestilo učiteljem


Izvajanje predavanj predmetov potrebnih pri zamenjavi licenc pilotov jadralnih letal v aeroklubih oziroma letalskih šolah.

Po izvedenih seminarjih za učitelje letenja pilotov jadralnih letal, lahko aeroklubi samostojno organizirajo dodatna predavanja za svoje člane in ostale imetnike nacionalnega dovoljenja pilota jadralnega letala, ki morajo opravljati posamezna izpita zaradi zamenjave dovoljenja v Part-FCL licenco.

Predmeta, ki ju je potrebno predavati sta:

1.) Letalsko pravo s povdarkom na zahtevah Dela-FCL (Part-FCL).
2.) Človeško delovanje

Predavatelj za 1.) je lahko vsak učitelj letenja, ki se je udeležil seminarja na to temo na agenciji. Predavatelj za 2.) je lahko vsak Inštruktor letenja, ki ima vsaj poklicno licenco pilota - CPL ali višjo ali pilot jadralnega letala, ki je strokovnjak s tega področja.

Aeroklub ali letalska šola mora na agencijo posredovati imena predavateljev ter termin izvedbe predavanj (vsaj pet (5) dni pred izvedbo predavanj). Agencija bo ustrezne predavatelje potrdila in AK ali letalski šoli vrnila potrjen program predavanj s prazno listo prisotnosti. AK ali letalska šola mora po izvedbi predavanj vrniti izpolnjen program s seznamom prisotnih na agencijo v roku treh (3) dni.

Ponovno povdarjamo, da se pilotom, ki imajo opravljen izpit iz človeškega delovanja iz drugih licenc (PPL, CPL, ATPL, Part-147, BPL, in podobno), izpit in udeležba na predavanju prizna. 

Priloge:
Obvestilo imetnikom dovoljenj pilota jadralnega letala ter Obvestilo letalskim šolam.


Uporabljene kratice:

ATO --- Approved Trainig organization / Odobrena organizacija za usposabljanje
FTO --- Flying training Organization
TRTO --- Type Rating training Organization
RF --- Registered Facilities / Organizacije za usposabljanje za PPL

ATPL --- Licenca prometnega pilota / AIRLINE TRANSPORT PILOT LICENCE
CPL --- Licenca poklicnega pilota / COMMERCIAL PILOT LICENCE
PPL --- Licenca zasebnega pilota / PRIVATE PILOT LICENCE
SPL --- Licenca pilota jadralnega letala / SAILPLANE PILOT LICENCE
BPL --- Licenca pilota balona / BALLOON PILOT LICENCE
LAPL --- Licenca pilota lahkega zrakoplova / LIGHT AIRCRAFT PILOT LICENCE
IR --- Rating za inštrumentalno letenje / INSTRUMENT RATING
SE --- Enomotorno / SINGLE-ENGINE
ME --- Več motorno / MULTI-ENGINE
CR --- Razred letala / CLASS RATING
CRI --- Inštruktor za razred letala / CLASS RATING INSTRUCTOR
TR --- Tip letala / TYPE RATING
TRI --- Inštruktor za tip / TYPE RATING INSTRUCTOR
MPA --- Letalo ki zahteva več pilotov / MULTI-PILOT AEROPLANE
MCC --- Sodelovanje v veččlanski posadki / MULTI-CREW COOPERATION
A --- Letalo / AIRPLANE
H --- Helikopter / HELICOPTER
P --- Batni motor / PISTON ENGINE