LICENCIRANJE IN USPOSABLJANJE PILOTOV


OBVESTILA PILOTOM - Notice to Aicrew

Številka
Number
Navodila, priročniki ali smernice
Guidance Material
Status
State
3725-24/2012/1 Sprememba licenc, ki so izdane na podlagi nacionalnih predpisov v Part-FCL licenceVeljaven
3725-24/2012/2Zamenjava licenc in ratingov za letala in helikopterje iz JAR-FCL v Part-FCLVeljaven
3725-24/2012/3Upoštevanje dela preverjanja strokovnosti pri IR, ki se upošteva pri drugih ratingihVeljaven
3725-24/2012/4 Navodila za uporabo obrazcev po Part-FCLVeljaven
3725-24/2012/5Razvrstitev letal za rating ali tip letala po Part-FCLVeljaven
3725-24/2012/7Navodilo za pilote balonov (BPL in LAPL(B))Veljavno

...

Navodila priročniki ali smernice

Številka
Number
Navodila, priročniki ali smernice
Guidance Material
Status
State
GEN 01/12Vpisovanje časa letenjaVeljaven
AMC 01/12Navodilo za obnovo ratinga za razred ali tip letala Veljaven
FCL 02/12Vpis usposobljenosti za letenje po pravilih vizualnega letenja ponoči - nočno letenjeVeljaven
FCL 03/12Podaljšanje ratinga enomotornega batnega letala - SEP na podlagi naletaVeljaven
FCL 04/12Rating inštruktor letenja (FI); Izvajanje usposabljanja za pridobitev ratinga ter izvajanje seminarja za osvežitev znanjaVeljaven
 BPL - Priročnik za licenciranje balonarjevDelovno gradivo
 SPL - Priročnik za licenciranje jadralnih pilotovDelovno gradivo
3720-5/2012/5GYRO - Priročnik za usposabljanje pilotov giroplanaDelovno gradivo

Na vrh

Standardni operativni postopki na področju licenciranja (Del - FCL):

Številka
Number
Naziv dokumenta
Document Name
Status
State
3720-8/2012/1SOP.AIRCREW.PART.FCLV pripravi
3720-8/2012/2Dodatek 1: Priročnik za FE
Appendix 1: FE Manual
Veljaven

Na vrh

Standardni operativni postopki na področju usposabljanja (Del - ORA):

Številka
Number
Naziv dokumenta
Document Name
Status
State
3720-2/2015/1SOP.AIRCREW.PART.ATO
Priročnik za delo odobrene organizacije za uspsabljanje (ATO)
REV01
3720-2/2015/4Diagram prva izdaja ATOREV00
3720-2/2015/2Priloga Ia: Osnutek Priročnika za delovanje (OM)
Annex Ia: Operation Manual template (OM)
Priloga Ib: OM za nekompleksne ATO

Annex Ib: OM for non-complex ATO
REV01
3720-2/2015/3Priloga II: Osnutek Priročnika za usposabljanje
Annex II: Traininig Manual template
REV01
3725-4/2013/3Navodilo glede izdelave dokumentacije letalske šoleVeljaven

Sistem zagotavljanja skladnosti in letalske varnosti:

Številka
Number
Naziv dokumenta
Document Name
Status
State
3720-3/2015/1SOP.AIRCREW.PART.SMS
Navodilo za vzpostavitev sistema
REV01
3720-3/2015/2Priloga I: Priporočen vsebina Priročnika (SMS & CMS)
Annex Ia: SMS &CMS Manual template
REV01

Na vrh