LETALIŠČA IN VZLETIŠČA

Številka
Number
Navodila, priročniki ali smernice
Guidance Material
Status
State
AMC 02/12Navodilo za organizacijo služb in usposabljanje osebja na bolnišnih heliportihPreklican
AMC 02/12Program usposabljanja - HNMP heliportiPreklican
NAV.ADR-2015Navodilo za vložitev vloge za certificiranje aerodroma v skladu z določili Uredbe Komisije št. 139/2014Veljaven
Priloge k NAV.ADR-2015Priloga 1 - Vloga Priloga 2 -Diagram poteka Priloga 3 - CB Priloga 4 - ELOS Priloga 5 - SC Priloga 6 -DAAD Priloga 7 -AltMC Priloga 8 - OR.OPS Priloga 9 - AD Manual Priloga 10 - Izjava o skladnosti