- POSEBNA DOVOLJENJA (JADRALNI PADALCI, JADRALNI ZMAJARJI)


OBRAZCI:

 

POSTOPKI:

  • izdaja dovoljenj za opravljanje komercialnih prevozov potnikov z tandem jadralnimi padali in jadralnimi zmaji
  • potrjevanje pooblaščenih oseb za izvajanje letnega usposabljanja in preverjanja

Zakonska osnova

Postopek za pridobitev dovoljenja za opravljanje komercialnih prevozov potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji

 

Postopek za pridobitev dovoljenja za opravljanje komercialnih prevozov potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji začne stranka s svojo vlogo, ki jo pošlje po pošti ali vloži osebno v vložišču Agencije za civilno letalstvo, v nadaljevanju agencija.

Priloge vloge:

Po izdaji dovoljenja se nad imetniki dovoljenj vrši stalni in inšpekcijski nadzor, kjer se preverja izpolnjevanje predmetnih predpisov predvsem glede izpolonjevanja zahtev zavarovanja potnikov, vzdrževanja jadralnih padal, treninga pilotov,...

 
 

Postopek za potrditev pooblaščenih oseb za izvajanje letnega usposabljanja in preverjanja pilotov

 

Postopek za potrditev pooblaščenih oseb za izvajanje letnega usposabljanja in preverjanja začne stranka s svojo vlogo, kjer navede svoj zahtevek in jo pošlje po pošti ali vloži osebno v vložišču agencije.

V vlogi je potrebno poleg zahtevka za pridobitev pooblastila navesti podatke in priložiti dokazila o naletu in izkušnjah z jadralnim padalstvom/ zmajarstvom in poučevanju letenja z tandem jadralnimi padali/ zmaji:

 

Trenutno so potrjene sledeče pooblaščene osebe iz seznama. Predvidoma se ne bo potrjevalo več  oseb za letno usposabljanje in preverjanje jadralnih padalcev, razen če z trenutnim številom pooblaščenih oseb ne bo možno opraviti vseh usposabljanj za tandem jadralna padala.