- POSEBNA DOVOLJENJA (PADALCI)


OBRAZCI:

 

 

Vloga in izjava za izdajo dovoljenja za opravljanje komercialnih prevozov potnikov s tandem padali:

 

·          Vloga za izdajo ali spremembo dovoljenja in

·          Izjava o izpolnjevanju pogojev

 

 

Vloga za podaljšanje dovoljenja za opravljanje komercialnih prevozov potnikov s tandem padali:

 

·          Vloga za podaljšanje dovoljenja

 

 POSTOPKI:

 

·          izdaja dovoljenja za opravljanje prevozov potnikov s tandem padali

 

·          sprememba dovoljenja za opravljanje prevozov potnikov s tandem padali

 

·          podaljšanje dovoljenja za opravljanje prevozov potnikov s tandem padali

 


Zakonska osnova

 

 

·          76. in 77. člen Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/2010 – uradno prečiščeno besedilo)

 

·          Operativno-tehnična zahteva za opravljanje zračnega prevoza potnikov s tandem padalom (Uradni list RS, št. 73/2012, OTZ)

 

·          Pravilnik o padalstvu (Uradni list SFRJ, št. 73/1989, 57/1990, Uradni list RS, št. 18/2001, 51/2007)

 

·          Pravilnik o izvajanju padalskih skokov (Uradni list RS, št. 51/2007)


Postopek za pridobitev dovoljenja za opravljanje prevozov potnikov s tandem padali

 

Postopek za pridobitev dovoljenja za opravljanje komercialnih prevozov potnikov s tandem padali, prične stranka s predpisano vlogo, ki jo pošlje po pošti ali vloži osebno v vložišču Agencije za civilno letalstvo (v nadaljevanju agencija).

Priloge vloge:

 

·          izjava o izpolnjevanju pogojev in zahtev iz OTZ

·          operativni priročnik (v dveh izvodih, podpisan) – v skladu s 26. členom OTZ

·          dokazila o strokovni in zdravstveni usposobljenosti tandem pilotov

·          kopija dovoljenj tandem padal/a – v skladu s

·          temeljni akt društva/kluba, če je ustrezno

·          dokazilo o sklenitvi zavarovanja potnikov

·          priročnik tandem padala (“user manual”)

·          ostale ustrezne informacije

 

Po izdaji dovoljenja se nad imetniki dovoljenj vrši stalni in inšpekcijski nadzor, kjer se preverja izpolnjevanje predmetnih predpisov predvsem glede izpolonjevanja zahtev zavarovanja potnikov, vzdrževanja jadralnih padal,...


Postopek za podaljšanje dovoljenja za opravljanje prevozov potnikov s tandem padali

 

Postopek za podaljšanje dovoljenja za opravljanje prevozov potnikov s tandem padali, prične stranka s predpisano vlogo za podaljšanje dovoljenja, ki jo pošlje po pošti ali vloži osebno v vložišču Agencije za civilno letalstvo.

Priloge vloge:

 

·          Dokazilo o sklenitvi zavarovanja potnikov (najnovejše, kopija)

·          Dovoljenje tandem padal/a (kopija)

·          Podatki o številu opravljenih skokov s potniki v obdobju veljavnosti (statistični podatki)

·          Podatki o izpolnjevanju zahtev o usposobljenosti padalcev

·          Ostalo (katera koli dodatna dokazila, ki so uporabna za Agencijo)