SAFA

Javna agencija za civilno letalstvo zagotavlja pravilno in enotno vodenje zakonsko predpisanega postopka o izvajanju nadzora varnosti zrakoplovov iz tretjih držav SAFA, ki pristajajo na letališčih v Republiki Sloveniji.

Pravna podlaga so določbe Zakona o letalstvu (uradno prečiščeno besedilo (ZLet-UPB4) (Uradni list RS št. 81/10) in Uredbe o izvajanju nadzora varnosti zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 78/06 in 11/09).

SAFA program je preprost in določa, da je Slovenija tudi članica EU tudi podpisnica sporazuma SAFA z evropsko agencijo za varnost civilnega letalstva EASA in lahko nadzira zrakoplove iz tretjih držav.

Nadzor se mora opraviti in o tem poročati po predpisanem postopku. Če so pri nadzoru ugotovljene nepravilnosti, se te odpravijo v popravljalnih postopkih in ob sodelovanju operatorja in oblasti, ki opravljajo stalni nadzor nad operatorjem. Podatki o tem se shranjujejo v podatkovni bazi. Zaradi vsega naštetega nadzor postaja vse bolj usmerjen, kar pomeni, da se veča število nadzorov na kritičnih operatorjih, ne glede na to pa se opravljajo tudi naključna preverjanja. Vsebina preverjanja je lahko dokumentacija zrakoplova, licence pilotov, varnost potniške in pilotske kabine ter stanje zrakoplova.

EU članice in EASA analizirata rezultate preverjanja na ploščadi in o tem seznanja interesne skupine ter tudi javnost.

Nacionalni SAFA koordinator je Stanislav Krivec, stanislav.krivec(at)caa.si

Priročnik - SAFA preverjanje na ploščadi