PILOTI JADRALNIH PADAL IN JADRALNIH ZMAJEV

 

Materialni predpisi
Regulations
Uradni list
Official Journal
Uredba o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu
Decree on hang gliding and paragliding
(Uradni list RS, št. 13/1999)
Operativno-tehnična zahteva za opravljanje zračnega prevoza potnikov z jadralnimi padali in jadralnimi zmaji(Uradni list RS, št. 73/2012)
DV 01/12 - Letenje tujih jadralnih padalcev v Republiki SlovenijiVeljavna
DV 01/12 - Foreign Paraglider Pilots Flying in SloveniaValidNavodila

 

Navodila za pridobitev in podaljšanje dovoljenja pilota naprave in pooblastil
Procedure for issue and revalidation of pilot licence and authorization
Številka
Number
Status
Status

Navodilo za opravljanje preverjanja usposobljenosti in izdajo dovoljenj ter pooblastil
Procedure for conducting skill tests, issue and revalidation of pilot licence and related authorizations
FCL.MAN-8Veljaven
Valid 

Program usposabljanja
Traning Programme
Številka
Number
Status
Status
Program usposabljanja za pilote jadralnih padal
Training programme for paragliding pilots
FCL.PRG-1Veljaven
Valid
Program usposabljanja za pilote tandem jadralnih padal
Training programme for tandem pilots (paragliders)
FCL.PRG-2Veljaven
ValidSPLOŠNI OBRAZCI
GENERAL FORMS

Naziv obrazca
Form name
Številka
Number
Status
Status
Prijava na izpit - dovoljenje pilota naprave
Application for examination - para/hangglider licence
FCL.APL-139Veljaven
Valid
Prijava na izpit - pooblastila pilota naprave ("T", "U", "P")
Application for examination - authorizations ("T", "U", "P")
FCL.APL-140Veljaven
Valid
Vloga za izdajo dovoljenja pilota naprave (JP, JZ)
Application for issue of licence
FCL.APL-141Veljaven
Valid
Vloga za izdajo pooblastila pilota naprave ("T", "U", "P")
Application for issue for tandem pilot authorisation
FCL.APL-142Veljaven
Valid
Vloga za podaljšanje pooblastila pilota naprave ("T", "U", "P")
Application for revalidation of authorizatins ("U", "T", "P")
FCL.APL-143Veljaven
Valid
Praktično preverjanje - dovoljenje pilota jadralnega padala
Skill test - paraglider pilot licence
FCL.APL-145Veljaven
Valid
Praktično preverjanje - pooblastilo pilota tandema jadralnega padala - "T"
Skill test - tandem paraglider - "T"
FCL.APL-146Veljaven
Valid
Praktično preverjanje - učitelj jadralnega padalstva - "U"
Skill test - paraglider instructor - "U"
FCL.APL-147Veljaven
Valid
Praktično preverjanje - pilota jadralnega zmaja
Skill test - hangglider pilot
FCL.APL-TBDVeljaven
Valid
Praktično preverjanje - pilot tandema jadralnega zmaja - "T"
Skill test - tandem hangglider- "T"
FCL.APL-149Veljaven
Valid
Praktično preverjanje - učitelj jadralnega zmajarstva - "U"
Skill test - hangglider instructor - "U"
FCL.APL-148Veljaven
ValidDRUGE VLOGE
OTHER APPLICATIONS

Naziv in oblika obrazca
Form name
Številka
Number
Vloga za potrditev usposabljanja tujih jadralnih padalcev
Application for approval of paragliding training activities
FCL.APL-144