- NOVA UREDBA KOMISIJE (EU) 965/2012

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

Na področju letalskih operacij je  uveljavljena UREDBA KOMISIJE (EU) št. 965/2012.

Uredba vsebuje uvodno uredbo in 8 anexov in pripadajoče AMC in GM ('Acceptable means of compliance and Guidance Material):

 

aneks (št)AMC&GM področje uporabe- zahteve za:
UVODNA UREDBA 
definicije (1)1
ARO (2)2CAA
ORO (3)3operatorje, ki izvajajo letalske operacije v skladu z delom CAT, NCC, SPO
CAT4komercialni zračni prevoz
SPA5posebna dovoljenja
NCC6nekomercialne operacije z kompleksnimi zrakoplovi
NCO7nekomercialne operacije z nekompleksnimi zrakoplovi
SPO8dela v zraku

Zadnja verzija uredbe s AMC in GM se lahko najde na spletni strani EASA:

https://www.easa.europa.eu/regulations

Celotna uredba z vključenimi AMC in GM direktno je prav tako na voljo na omenjeni spletni strani:

Easy Access Rules for Air Operations