- NOVA UREDBA KOMISIJE (EU) 965/2012

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

Z dnem 28.10.2014 se izteče odstopanje in se uveljavi UREDBA KOMISIJE (EU) št. 965/2012 v delu, ki se nanaša na komercialni prevoz potnikov (CAT).

Omenjena uredba  je bila do sedaj spremenjena in dopolnjena z sledečimi uredbami: 

 

UREDBA:VERZIJA:
UREDBA KOMISIJE (EU) št. 965/2012osnovna izdaja
UREDBA KOMISIJE (EU) št. 800/2013sprememba
UREDBA KOMISIJE (EU) št. 71/2014sprememba
UREDBA KOMISIJE (EU) št. 83/2014sprememba
UREDBA KOMISIJE (EU) št. 379/2014sprememba

 

Vse spremembe še niso bile vključene v zadnjo uradno konsolidirano verzijo s strani EASA. Glede na to je spodaj pripeta neuradna konsolidirana verzija uredbe, ki vključuje vse spremembe in je namenjena lažjemu iskanju relevantnih členov.  Za končno referenco je še vedno potrebno uporabiti uradno verzijo  Uredbe Komisije (EU) 965/2012 z vsemi veljavnimi spremembami.

Uredba vsebuje uvodno uredbo in 8 anexov in pripadajoče AMC in GM ('Acceptable means of compliance and Guidance Material):

 

aneks (št)AMC&GM področje uporabe- zahteve za:
UVODNA UREDBA0
definicije (1)1
ARO (2)2CAA
ORO (3)3operatorje
CAT4komercialni zračni prevoz
SPA5posebna dovoljenja
NCC6nekomercialne operacije z kompleksnimi zrakoplovi
NCO7nekomercialne operacije z nekompleksnimi zrakoplovi
SPO8dela v zraku

V členu 10. Uvodne uredbe, so navedena maksimalni odlogi začetka izvajanja uredbe.