- UVODNI LETI

UVODNI LETI

OBRAZCI:

ZAKONSKA PODLAGA:

V Uradnem listu RS št. 79 iz dne 7.10.2014, je bila objavljena Operativno tehnična zahteva glede uvodnih letov (v nadaljevanju OTZ).

Organizacije, ki izpolnjujejo pogoje iz OTZ, lahko oddajo vlogo (zgoraj) za pridobitev dovoljenja za uvodne lete.

OTZ se v pogojih za izvajanje primarno naslanja na pogoje iz dela NCO, ki je bil objavljen z UREDBO KOMISIJE (EU) št. 800/2013 (priloga VII, del NCO). Več informacij za celotno uredbo je pod zavihkom 'Nova Uredba Komisije (EU) št. 965/2012'.


Glede na 10. člen OTZ, imetniki dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti za panoramske lete (A1 – Potniki), ki jim je bilo to dovoljenje zaradi uveljavitve Uredbe Komisije (EU) št. 965/2012 preklicano z dnem 28. 10. 2014, lahko do pridobitve dovoljenja v skladu z zahtevami in pogoji te operativno tehnične zahteve, izvajajo uvodne lete vendar najkasneje do 15. 12. 2014. Pogoji so opredeljeni v celotnem 10. členu OTZ.