UAV - UPRAVLJAVCI BREZPILOTNIH ZRAKOPLOVOV

08/03/16

Kdo mora pridobiti potrdilo iz poznavanja pravil letenja z brezpilotnimi zrakoplovi?

Vsi upravljavci, ki upravljajo z brezpilotnimi zrakoplovi pri operatorju, ki izvaja letalske dejavnosti kategorije A, B, C in D.

Za izvajanje letalske dejavnosti kategorije A in B lahko namesto izpita, operater poda izjavo, da upravljavci poznajo pravila letenja. Poznavanje le-teh se lahko kadarkoli tudi preverja s strani Agencije. 

  Razred področja izvajanja letenja
Razred sistema brezpilotnega zrakoplova I II III IV
5       TOM(1) ≤ 5 kg A A B C
25        5 < TOM ≤ 25 A B C D
150     25 < TOM < 150 B C D D

Kako se prijavim na izpit?

Prijavo na izpit za pridobitev potrdila o poznavanju pravil letenja izpolnite, podpišite in jo pošljite: 

- po pošti na naslov Agencija za civilno letalstvo, Kotnikova ulica 19a, SI - 1000 Ljubljana 

- po faksu na številko: 01/244 66 99 ali 

- na uradni spletni naslov Agencije: info(at)caa.si

 Prijava na izpit (klikni)


 Po uspešno opravljenem izpitu Agencija izda potrdilo.

 Za dodatne informacije v zvezi z izpiti lahko pišete na spletni naslov info(at)caa.si 

 Sklep o imenovanju komisije za preverjanje teoretičnega znanja je dostopen na naslednji povezavi.

Kdaj se šteje, da sem izpit opravil?

Kandidat uspešno opravil izpit, če je pravilno odgovoril na 75% vseh vprašanj.

Kandidat, ki izpita ni opravil, se lahko ponovno prijavi na izpit (ponovno pošlje prijavo na izpit), pri čemer k izpitu lahko pristopi največ šestkrat.

Izpiti se opravljajo na sedežu Agencije.

 

Kako se pripravim na izpit?

Učno gradivo za opravljanje izpita predstavlja Uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 52/2016) in priloženo gradivo, in sicer:

1) Uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov (Uradni list RS, št. 52/2016) in Popravek Uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov

     Decree of unmanned aircraft systems (OJ of the RS, No. 52/2016)

2) Sprejemljivi načini usklajevanja (SNU) in navodila (NA) k Uredbi o sistemih brezpilotnih zrakoplovov

  -> Priloga 1 k SNU - Manevri in tolerance zadovoljive izurjenosti

3) Predloga Operativnega priročnika

4) Obrazci

5) Program vzdrževanja

6) Kriteriji in navodila za preglede ter vzdrževanje akumulatorjev

7) Dnevnik pogonskega akumulatorja

8) Periodiči pregled pogonskega akumulatorja

9) Vreme - navodilo GAFOR

10) Zračni prostor

11) Območja omejitve letenja brezpilotnih zrakoplovov (interaktivni grafični prikaz prepovedanih območij)

Izpitna vprašanja bodo sestavljena na način, kot so oblikovana v vzorčnih vprašanjih, ki si jih lahko pregledate v spodnji povezavi.

VZORČNA VPRAŠANJA 

Kdaj lahko pristopim k izpitu?

IZPITNI ROKI

Kakšni so stroški za opravljanje izpita in pridobitev potrdila?

Stroške storitev Agencija zaračunava v skladu s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 88/2014).

 - za prijavo na izpit in izpit v zvezi s pravili letenja se zaračuna 6 točk, kar v letu 2017 znaša 54 evrov;

 - za izdajo potrdila o opravljenem izpitu se zaračuna 5 točk, kar v letu 2017 znaša 45 evrov.

 Po prejemu vaše (popolne) vloge za prijavo na izpit bo Agencija izdala sklep o stroških, ki bo poslan na vaš naslov.

 

Kdaj in kako najavim let brezpilotnega zrakoplova? (za operaterje)

V skladu s sprejemljivimi načini usklajevanja mora operater 12 ur pred izvajanjem letalske dejavnosti obvestiti Agencijo.

Obvestilo o nameravani letalski dejavnosti se pošlje po elektronski pošti: uav(at)caa.si z uporabo predpisanega obrazca, ki vsebuje vse potrebne informacije.

Obrazec: NAJAVA LETALSKE DEJAVNOSTI

Navodilo za izpolnjevanje:

- Obrazec se shrani ter izpolni vse zahtevane vsebine.

- Operator pri opredelitvi območja letenja vpiše koordinate ali e-pošti pripne datoteko .kmz ali .kml z vrisanim območjem letenja.

- Ko so vpisani vsi potrebni podatki pritisnite gumb "ODDAJ NAJAVO LETA". V vašem privzetem programu za e-pošto se bo odprlo novo sporočilo s privzetim elektronskim naslovom uav(at)caa.si