- NCC, NCO

Začetek uporabe dela NCC in NCO Uredbe (EU) 965/2012

OBRAZEC:

Izjava o izvajanju NCC letalskih operacij

Od dne 25. 8. 2016, se k Uredbi Komisije (EU) 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije, uporabljata sledeči prilogi:

- Del NCC (Priloge VI) in
- Del NCO (Priloge VII), razen za balone in jadralna letala, pri katerih je začetek uporabe zamaknjen na april 2018/2019 (pojasnjeno v nadaljevanju).


Povezave:

- AMC, GM - Del NCC

- AMC, GM - Del NCO

- Konsolidirana verzija uredbe EU 965/2012

- Uredba 2016/1199 o spremembi uredbe 965/2012


Lastnikom oz. operaterjem, ki izvajajo nekomercialne operacije, agencija naslavlja sledeči dopis, ki vsebuje dodatna pojasnila, navodila in povezave na zakonodajo:

- Dopis za operaterje nekomercialnih letalskih operacij in imetnike ATO certifikatov


NCC/NCO velja za vse operaterje, ki izvajajo nekomercialne letalske operacije.

Pri tem niso izvzeti tudi lastniki zrakoplovov, oz. zasebniki, ki izvajajo npr. lete za lastne potrebe.

Odobrene organizacije za usposabljanje (ATO) morajo biti, poleg skladnosti z delom ORA, prav tako skladne z Delom NCC/NCO.

Na spremembe morajo biti pozorni tudi imetniki dovoljenj za izvajanje letalske dejavnosti in aeroklubi.


Pogosta vprašanja in odgovori:

Zakaj so zahteve za nekomercialne operacije, ločene na dva dela - NCC in NCO?

Zahteve za nekomercialne letalske operacije so definirane v dveh ločenih delih zaradi principa proporcionalnosti pravil, saj ne bi bilo smiselno imeti enakih zahtev npr. za letalo Airbus A320 (ki sodi v del NCC) ali pa npr. Cessno 172 (ki sodi v del NCO).

Kaj je temeljna razlika med Deloma NCC in NCO?

Del NCC velja za nekomercialne zračne operacije, ki uporabljajo "kompleksne zrakoplove na motorni pogon".
Del NCO pa velja za nekomercialne operacije z ostalimi zrakoplovi, ki po definiciji ne spadajo v skupino "kompleksnih na motorni pogon".
Lastnik oz. operater torej upošteva zahteve NCC ali NCO, odvisno od zrakoplovov, ki jih uporablja.

Kateri zrakoplov je kompleksen?

To so tisti, ki izpolnjujejo vsaj en pogoj, po definiciji s 3. člena Uredbe 216/2008:(i) letalo:
— z največjo certificirano vzletno maso, ki presega 5 700 kg, ali
— certificirano za najvišje število potniških sedežev, ki presega število devetnajst, ali
— certificirano za delovanje z minimalno posadko, ki zajema vsaj dva pilota, ali
— opremljeno s turboreaktivnim motorjem oziroma motorji ali z več kot enim turbopropelerskim motorjem; ali
(ii) helikopter, certificiran:
— za največjo vzletno maso, ki presega 3 175 kg, ali
— za največje število potniških sedežev, ki presega število devet, ali
— za delovanje z minimalno posadko, ki obsega vsaj dva pilota, ali
(iii) zrakoplov z nagibnim rotorjem.

Kdaj je letalska operacija komercialna oz. nekomercialna?

Komercialna dejavnost pomeni katero koli letalsko operacijo proti plačilu ali drugi protivrednosti, ki je na voljo javnosti ali ki se, ko ni na voljo javnosti, opravlja po pogodbi med operatorjem in odjemalcem, pri tem pa odjemalec ne nadzira operatorja. Vsaka operacija, ki ne izpolnjuje pogojev za komercialno, je torej nekomercialna operacija in mora biti kot taka skladna z delom NCC ali NCO.

Katere priloge uredbe 965/2012 vsebujejo pravila za NCC operacije?

Uporabljajo se:
I – Definicije
II – Del ARO
III – Del ORO
V – Del SPA
VI – Del NCC

V katerem primeru je potrebno agenciji dostaviti izjavo (priloga III Dela ORO Uredbe EU št. 965/2012)?

Operaterji NCC operacij so dolžni agenciji pred pričetkom izvajanja teh operacij v skladu NCC.GEN.140 predložiti izjavo, priloženo na začetku te strani.

Za operaterje nekomercialnih zračnih operacij po prilogi NCO, izjava ni predpisana.

Ne glede na to pa za izvajanje uvodnih letov v skladu z odstavkom (d) NCO.GEN.103 oz. ARO.OPS.300 že dlje časa velja Operativno-tehnična zahteva za izvajanje uvodnih letov (Uradni list RS, št. 79/2014).

Ali velja kakšna izjema, kjer operatorju s kompleksnim zrakoplovom ni potrebno slediti NCC zahtevam?

Da, skladno z uredbo 2016/1199 z dne 22. julija 2016, o spremembi uredbe 965/2012, operatorji kompleksnih zrakoplovov, največje dovoljene vzletne mase (MCTOM) 5.700 kg ali manj, ki so opremljeni s turbopropelerskimi motorji, izjemoma izvajajo nekomercialne operacije v skladu s prilogo VII, delom NCO in ne v skladu z NCC, kar pomeni, da ni potrebno zagotoviti npr. strukture osebja, deklaracije in izpolnjevati drugih zahtev, ki so vezane na NCC.

Kaj moram storiti kot NCC operator?

Pred izvajanjem operacij v skladu z delom NCC, mora operator analizirati svojo trenutno dokumentacijo in obstoječe procese, opraviti analizo morebitnih vrzeli do skladnosti z veljavnimi deli ORO, NCC in SPA.

V naslednjem koraku je potrebno zagotoviti:

  • Management system (MS)
  • Management manual (OMM), ki je lahko intergiran v OM
  • OM, skladen z AMC2 ali MC3 dela ORO MLR.100
  • operativno skladnost z EASA delom ORO, kjer je to potrebno, skladnost s celotnim delom NCC, ter deloma SPA in SPO, kjer je to potrebno
  • posredovati na CAA deklaracijo
  • morebiten seznam „Specific Approvals

Ali prične NCO veljati za vse vrste zrakoplovov istočasno?

Ne, skladno z uredbo 2016/1199 R. Slovenija uveljavlja možnost kasnejšega pričetka izvajanja priloge VII – dela NCO za balone in jadralna letala.
Za balone se NCO prične izvajati dne 8. aprila 2018, za jadralna letala pa dne 8. aprila 2019.

Dodatna vprašanja:

- Za del NCC (nekomercialne operacije - kompleksna letala), ga lahko posredujete na naslov: ncc(at)caa.si

- Za del NCO (nekomercialne operacije - nekompleksna letala) pa na: nco(at)caa.si