KAKOVOST LETALSKIH PODATKOV - ADQ

Zagotavljanje kakovosti letalskih podatkov in letalskih informacij  - ADQ

Letalski podatki in letalske informacije primerne kakovosti so potrebni za zagotavljanje varnosti in podporo novim konceptom obratovanja v evropski mreži za upravljanje zračnega prometa. Osnovne zahteve glede kakovosti letalskih podatkov in letalskih informacij so določene v Uredbi Komisije (EU) št. 73/2010 o zahtevah glede kakovosti letalskih podatkov  in  letalskih informacij  za enotno evropsko nebo (v nadaljevanju Uredba (EU) št. 73/2010).V skladu z določbo 2(1) člena Uredbe (EU) št. 73/2010 se zahteve glede kakovosti  letalskih  podatkov  in  letalskih  informacij  nanašajo na podatke in informacije, objavljene v IAIP - celovitem svežnju letalskih informacij (razen za okrožnice z letalskimi informacijami – AIC), elektronske podatke o ovirah ali elemente teh podatkov, elektronske podatke o terenu ali na elemente teh podatkov in kartografske podatke o letališčih, v primeru kadar jih države članice dajo na razpolago.V skladu s prvo točko 5. člena Uredbe (EU) št. 73/2010  so udeleženci dolžni zagotavljati, da se letalski podatki in letalske informacije (celovit sveženj letalskih informacij, elektronske podatke o terenu in virah ali elemente teh podatkov in kartografske podatke o letališčih) med njimi prenašajo z neposredno elektronsko povezavo.

 

Data Provision Index

Javna agencija za civilno letalstvo RS (CAA) je povzela seznam udeležencev v verigi letalskih podatkov in informacij ter njihove odgovornosti v povezavi z zagotavljanjem in upravljanjem letalskih informacij (Data Provision Index (DPI)).

Seznam DPI:  Data_Provision_Index_v1.3_jan_2018

OPOMBA: z rdečo barvo so označene spremembe glede na predhodno verzijo

Veljavna verzija: Data_Provision_Index_v1.3_jan_2018  

Velja od: 01.01.2018

Pretekle verzije: Data_Provision_Index_v1.2_dec_2016 

Data Quality Requirements

Nadalje CAA objavlja tudi zahteve glede kakovosti podatkov, kar zadeva točnosti (accuracy), razločljivosti (resolution) in celovitosti (integrity) podatkov. Zahteve izhajajo iz ICAO standardov in ocene varnosti načrtovane uporabe posameznega podatka. Udeleženci, ki so udeleženi v verigi zagotavljanja letalskih podatkov in letalskih informacij so dolžni posamezne podatke izmenjevati skladno z zahtevami, kot so določene v »Data Quality Requirements« tabeli (DQR).

Seznam DQR: Data Quality Requirements_v1.1_jan 2018

OPOMBA: z rdečo barvo so označene spremembe glede na predhodno verzijo

Z namenom zagotavljanja skladnosti z ADQ zahtevami so udeleženci dolžni dosledno upoštevati dodelitev nalog in odgovornosti, kot izhajajo iz DPI seznama, kot tudi zahteve glede kakovosti podatkov, kot so določene v seznamu DQR.

 

Udeleženci

V postopku določitve »Data Provision Index-a« smo ob upoštevanju določbe 2(2) člena Uredbe (EU) št. 73/2010 identificirali naslednje udeležence:

 • Ministrstvo za infrastrukturo (MzI)
 • Ministrstvo za finance - Finančna uprava RS (MF - FURS)
 • Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ)
 • Ministrstvo za zdravje (MZ)
 • Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ)
 • Ministrstvo za kmetijstvo (MKO)
 • Ministrstvo za obrambo (MORS) – Slovenska vojska (SV)
 • Služba za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov (SPLNI)
 • Javna agencija za civilno letalstvo RS (CAA)
 • Agencija RS za okolje (ARSO)
 • Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. (KZPS-AIP, ASM, TEH, FIN, ARO, idr.)
 • Aerodrom Ljubljana, d.o.o., kot operater Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana (AD - LJLJ)
 • Aerodrom Portorož, d.o.o., kot operater Letališča Portorož (AD - LJPZ)
 • Aerodrom Maribor, d.o.o., kot operater Letališča Edvard Rusijan Maribor (AD - LJMB)
 • Univerzitetni klinični center Ljubljana, kot operater Heliporta UKC Ljubljana (LJHL)
 • Splošna bolnišnica Jesenice, kot operater Heliporta Jesenice (LJHJ)
 • Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, kot operater Heliporta SB Slovenj Gradec (LJHS)
 • Uprava Republika Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)
 • Geodetske službe (SVY)
 • Geodetski inštitut Slovenije (GIS)
 • Letališča lokalnega pomena (AD-LJXX)