DRŽAVNI PROGRAM UPRAVLJANJA VARNOSTI V CIVILNEM LETALSTVU (SSP)

Državni program upravljanja varnosti v civilnem letalstvu je temeljni dokument s področja varnosti v letalstvu, ki opisuje regulativne zahteve in aktivnosti, ki jih sodelujoči subjekti sprejemajo s ciljem vzdrževanja in nadaljnjega razvijanja varnosti v letalskem prometu. Program je razvit skladno s standardi Organizacije mednarodnega civilnega letalstva (ICAO) in programom Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA).

Dokument je objavljen tukaj.

POVZETEK LETNEGA POROČILA O LETALSKI VARNOSTI ZA LETO 2016

Dokument je objavljen tukaj.