ATO

ODOBRENE ORGANIZACIJE ZA USPOSABLJANJE

Agencija za civilno letalstvo (CAA) izvaja nadzor nad delom odobrenih organizacij za usposabljanje  v Republiki Sloveniji.Pri tem se osredotoča na njihovo varnost, s preverjanjem delovanja notranjega sistema nadzora skladnosti, načina izvedbe programov usposabljanja, izpolnjevanja vsebinskih in strokovnih zahtev pri teoretičnem in praktičnem izobraževanju, primernosti opreme, njenih sredstev, osebja ter infrastrukture.

Letalske šole za usposabljanje letalskega osebja se delijo na organizacije za usposabljanje z EASA certifikatom ter na šole z nacionalnim dovoljenjem za delo.

Letalske šole, ki pridobijo EASA certifikat odobrene organizacije za usposabljanje (ATO), delujejo v skladu z evropsko Uredbo 1178/2011. Ta določa zahteve in standarde izvajanja usposabljanja osebja, za pridobitev posameznih letalskih licenc športnih, poklicnih ali prometnih pilotov, vpise ratingov ali drugih privilegijev.

Agencija osebju, ki je zaključilo usposabljanje v takšni letalski šoli, izda licenco, v skladu z delom FCL omenjene uredbe, takšna licenca hkrati ustreza tudi mednarodnim standardom ICAO.

Nadzor Agencije nad organizacijami za usposabljanje obsega:

- preverjanje ustreznosti v postopku začetne certifikacije

- izvajanje stalnega nadzora nad njenim delovanjem (redni pregledi in vzorčenje usposabljanja)

- vodenje in nadzor odprave morebitnih ugotovljenih neskladij

- inšpekcijski nadzor (usmerjen v določen postopek delovanja)

- preverjanje in potrjevanje ustreznosti odgovornega osebja

- pregled in potrjevanje priročnikov za delovanje ter usposabljanje

- nadzor nad izvajanjem sprememb (vpisov zrakoplovov in inštruktorjev letenja v izobraževalne sisteme)