ZNANJE JEZIKA

V skladu z zahtevami za znanje jezikov piloti zrakoplovov, ki uporabljajo radijsko postajo, ne smejo izvajati privilegijev in ratingov iz licence, če v licenci nimajo zaznamka o znanju jezika, ki se uporablja za radiotelefonske komunikacije.

Vlagatelju se vpiše zaznamek o znanju angleškega jezika na podlagi testa znanja angleškega jezika za namene letalstva, ki ga opravi na agenciji (CAA Aviation English Test) ali drugi ustanovi. Če test opravi drugje, mora na agenciji opraviti intervju za priznanje tuje listine o znanju jezika, v kolikor se agencija ne odloči drugače. Razen za pilote, ki so dokazali znanje jezika na strokovni ravni (L6), se znanje jezika znova oceni vsaka štiri leta, če je dokazana uporabniška raven (L4), ali vsakih šest let, če je dokazana napredna raven (L5).

Vlagatelju, katerega materni jezik ni slovenski jezik, mora agenciji za vpis zaznamka o znanju slovenskega jezika predložiti ustrezno šolsko spričevalo, pridobljeno v Republiki Sloveniji, znanje slovenskega jezika pa se lahko izkaže tudi na drug ustrezen način, pri čemer agencija odloči o primernosti predloženega dokazila.