- PROIZVODNJA - NACIONALNA

Proizvodna organizacija, potrjena po Pravilniku o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 49/16 in 52/16) v povezavi z  Uredbo Komisije (ES) 748/2012, poddelu 21.G, je odobrena za izdajo izjave o skladnosti izdelane ultralahke letalne naprave. Če organizacija izdeluje druge proizvode, dele ali naprave je odobrena za  izdajo dovoljenja za sprostitev v uporabo.

 Za izdajo potrdila proizvodne organizacije je potrebno vložiti: 

Za spremembo potrdila proizvodne organizacije je potrebno vložiti:

Dokazilo o upravičenosti izdaje spričevala

Vsaka fizična ali pravna oseba je upravičena zaprositi za odobritev po tem poddelu. Prosilec mora:

1.    utemeljiti, da je za opredeljeni obseg dela odobritev po tem Delu 21.G ustrezna za dokazovanje skladnosti z nekim projektom,

2.    imeti odobritev projekta ali zaprositi za odobritev projekta,

zagotoviti zadovoljivo usklajenost med proizvodnjo in projektom s pomočjo ustreznega dogovora s prosilcem za odobritev takega projekta ali njenim nosilcem.