PRIVILEGIJ ZA RADIOTELEFONIJO

Privilegij za radiotelefonijo se vpiše vlagatelju, ki dokaže poznavanje postopkov za izvajanje radiotelefonskih komunikacij in znanje letalske frazeologije v angleškem ali slovenskem jeziku.

Vlagatelj dokaže poznavanje postopkov za izvajanje radiotelefonskih komunikacij z opravljenim teoretičnim testom iz predmeta Komunikacije v sklopu teoretičnih testov za pridobitev dovoljenja.

Vlagatelj dokaže znanje letalske frazeologije z opravljenim praktičnim testom. Praktični test letalske frazeologije je mogoče opraviti na Agenciji za civilno letalstvo (v nadaljevanju agencija) oziroma pri pooblaščenem izpraševalcu agencije. Test je mogoče opravljati znotraj objavljenih terminov oziroma v dogovoru z izpraševalcem.

Na opravljanje testa se kandidat prijavi s posredovanjem obrazca FCL.APL-000071.

V kolikor kandidat z ustreznim nivojem znanja slovenskega jezika (vsaj stopnje 4) pred praktičnim preverjanjem usposobljenosti (skill test, ang.) ni opravil testov znanja frazeologije v angleškem jeziku in angleškega jezika, mora pred preizkusom letenja opraviti test iz letalske frazeologije v slovenskem jeziku. Gradiva za pripravo na test najdete v spodnjih povezavah.

Gradiva


 Priročnik o uporabi frazeologije v slovenskem jeziku

Povezava

Priročnik o uporabi frazeologije v angleškem jeziku

Povezava

Frazeologija VFR v slovenskem jeziku

Povezava

ICAO Standard Phraseology

Povezava